Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň Rožňavskej diecézy

V stredu 9. decembra 2020 sa v Rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie uskutočnil Kňazský deň, ktorý sa tradične slávi okolo dňa slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento rok kvôli náročnej situácii pandémie sa nemohol konať ako obvykle, ale len v obmedzenom režime, ktorý dovoľujú opatrenia a nariadenia v terajšom období. Kňazského dňa sa zúčastnilo viac ako 70 kňazov diecézy.

Podstatný a najdôležitejší „bod“ programu kňazského dňa – slávenie sv. omše kňazov diecézy so svojím diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom bol „srdcom“ tohto stretnutia, reálnym naplnením slov dnešného evanjelia: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním“ (... ). To pripomenul v homílii aj otec biskup, keď pozýval kňazov, zvlášť v tomto ťažkom období koronakrízy posilniť svoju vieru, svoje spoločenstvo s Ježišom Kristom, nádej v Boha, aby potom kňazi takto pravidelne posilňovaní, boli pre ľudí, ku ktorým sú poslaní, tými, ktorí povzbudzujú, potešujú, vlievajú novú nádej, ktorí to robia ako svedkovia toho, čo sami prežívajú napriek všetkým ťažkostiam.

V závere sv. omše sa kňazi spolu so svojim biskupom zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Toto zasvätenie sa obnovuje v diecéze od roku 2017, kedy bola Rožňavská diecéza 14. októbra (2017) zasvätená Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. Deň pred dnešným slávením - 8. decembra pri sv. omši otec biskup Stanislav opätovne zasvätil diecézu a toto zasvätenie konali aj kňazi vo svojich farnostiach. V ten istý deň tiež požehnal kópiu obrazu Rožňavskej Panny Márie, ktorú kňazi po eucharistickej adorácii, ktorú nasledovala po sv. omši, umiestnili vo vstupnom priestore do katedrály. Nakoľko nemohlo nasledovať aj stretnutie pri spoločnom obede, kňazi sa rozišli do svojich farností, avšak určite posilnení týmto  - čo do dĺžky trvania – krátkym, ale silným stretnutím s Bohom, so svojim biskupom a spolubratmi v kňazskej službe.