Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Program stretnutia mládeže Rožňavskej diecézy - Rožňava 05. - 07. júla 2013

05.07.2013 - piatok slávnosť Svätých Cyrila a Metoda vierozvestov

16:00          ubytovanie účastníkov – cirkevná základná škola Rožňava (príď ku katedrále a ku škole Ťa odprevadíme :)) 16:30          spoločná večera v priestoroch školy z vlastných zdrojov (každý nech si donesie z domu :)) 18:00          Privítanie a  Úvodná svätá omša – celebruje a homíliu povie Mons. Richard Vojta, farár počas svätej omše možnosť pristupovať ku sviatosti pokánia 19:15          spoločná modlitba – adorácia , modlitba chvál – vedie Patrik Balázs, kaplán Po adorácii presun do ulíc mesta - večerná krížová cesta po uliciach mesta – vedú ju bohoslovci 21:30          Nočný odpočinok!!!  
06.07.2013 - sobota
07:30          vstávanie 08:00          raňajky v priestoroch školy 09:00          ranná modlitba v katedrále - vedú ju mladí z Rožňavy – počas rannej modlitby možnosť pristupovať ku sviatosti pokánia 10:00          I. prednáška Mons. Dušana Lukáča, dekana – farára z Gelnice – jedáleň BÚ 11:00          evanjelizačný koncert mládežníckych speváckych skupín jednotlivých dekanátov – v prípade dobrého počasia na malom námestí pred Biskupským úradom pri morovom stĺpe 12: 00         Modlitba Anjel Pána 12:15          II. prednáška Mons. Vladimíra Fila diecézneho biskupa – jedáleň BÚ 13:15          presun na obed - priestory školy – po obede voľný program Možnosť navštíviť rožňavskú kalvária – modlitba spojená z krátkou turistikou 14:30          v katedrálnom chráme možnosť pristupovať ku sviatosti pokánia a možnosť súkromnej tichej modlitby. 15:00          príprava na svätú omšu  spoločná korunka k Božiemu Milosrdenstvu 15:45          Svätá omša - celebrant a kazateľ Dp. Marián Feledi farský administrátor v Jelšave 17:00          spoločná opekačka – večera – rozhovory pri ohni 20:00          Večer s otcom biskupom - stretnutie mládeže na BÚ z Mons. Vladimírom Filom a kultúrny program mladých 21:30          nočná Adorácia a večerná modlitba, modlitby chvál - vedie Lukáš Tkáč, kaplán 23:30          ukončenie – požehnanie – nočný odpočinok  
07.07.2013 - nedeľa
08:00          stávanie   08: 30         raňajky v priestoroch školy 09:15          ranná modlitba spoločná – spevy a slovo, – počas rannej modlitby možnosť pristupovať ku sviatosti pokánia 10:00          Slávnostná svätá omša – celebrant a kazateľ Mons. Vladimír Filo 12:00          Modlitba Anjel Pána a obed   Po obede voľný program diskusie a rozhovory mladých. Individuálne, kto chce ostane, kto chce ide domov.   15:00          slávnostná modlitba - korunka k Božiemu Milosrdenstvu – Eucharistické požehnanie a koniec stretnutia vedie Patrik Balázs, kaplán  

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov"

(Mt 28, 19).

"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket"

(Mt 28,19).

Celý program na stiahnutie