Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť sv. Jána Bosca v Brezne-Mazorníkove

12644819_1243328965695230_1305756175248311464_nV nedeľu 31. januára 2016 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik slávil odpustovú slávnosť sv. Jána Bosca vo farnosti Brezno-Mazorníkovo. Táto farnosť je v Rožňavskej diecéze jediná, ktorá je zasvätená tomuto svätcovi. Na slávnostnej sv. omši sa okrem miestneho farára vdp. Ivana Hupku zúčastnil aj vdp. Jozef Fričovský, dekan vo farnosti Brezno-mesto, spolu s kaplánom Lukášom Tkáčom a diakonom Rafaelom Ambrósom. Zúčastnil sa aj miestny gréckokatolícky kňaz Ján Kovaľ.

V úvode svätej omše miestny pán farár srdečne privítal otca biskupa pri vzácnej udalosti jeho pastierskej návštevy. Pripomenul, že radosť je o to väčšia, že po prvýkrát otec biskup navštívil túto farnosť ako pastier Rožňavskej diecézy práve pri príležitosti odpustových osláv. V svojej homílii hovoril otec biskup v prvom rade o čnostnom živote sv. Jána Bosca. Vyzdvihol tri charakteristické črty jeho učenia, z ktorých sa máme učiť aj my a prijať ich do nášho každodenného života: veselosť, štúdium a zbožnosť. Na tieto čnosti sv. Jána Bosca nadviazal aj príkladom svätice, ktorá sa stala učiteľkou Cirkvi aj napriek tomu, že po zasvätení svojho života nikdy neopustila kláštor. Stalo sa to vďaka jej jednoduchosti, odovzdanosti Bohu v modlitbách a splnenej Božej vôli. Touto sväticou je sv. Terézia z Lixieux, ktorej relikvie si v štyroch farnostiach našej diecézy uctili stovky ľudí. Otec biskup pripomenul veriacim prísľub sv. Terézie, že na nás bude sypať z neba lupene ruží ako znak Božieho požehnania, ktoré pre nás vyprosí. Sv. Terézia totiž povedala, že tak ako ona počas svojho pozemského života plnila Božiu vôľu, teraz Boh vypočuje ju a bude "sypať" svoje požehnanie na zem. Otec biskup obohatil svoj príhovor aj krásnym príbehom o chudobnom a bohatom človeku, ktorý je aktuálny vo svätom Roku Božieho milosrdenstva. Chudobný človek si pýtal od bohatého jedlo, ale namiesto toho, aby dostal to, o čo prosil, bohatý muž doňho hodil kameň. On si tento kameň vzal s úmyslom, že ho raz hodí do boháča a tým mu tento skutok odplatí. Rozhodol sa tak v hneve a so zlým úmyslom. Tento kameň nosil celé roky so sebou a hľadal príležitosť na uskutočnenie svojho predsavzatia. Keď však tento čas prišiel, uvedomil si, že tento kameň nosil po celý ten čas ako ťarchu svojho života a nemohol sa ho zbaviť. Otec biskup položil prítomným otázku, či aj my nenosíme so sebou v našich životoch takúto ťarchu, ktorej sa nevieme zbaviť. Je pre nás iste lepšie čerpať z čnosti veselosti, štúdia, zbožnosti, jednoduchosti a oddanosti Božej vôli.

  12670062_1243327955695331_8986697027960293591_n   12644902_1243328215695305_3706182142287584108_n    12654305_1243328385695288_3816252534373527529_n12647414_1243328595695267_258537829368352994_n    12642902_1243329335695193_125960242397162630_n   12644637_1243330225695104_2422515994742713118_n 12512618_1243330952361698_8995987026126486500_n 12654674_1243328879028572_739257524254667319_n