Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik opäť vyzýva k modlitbe, po skončení Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii 25. marca 2020 znova zasvätí Rožňavskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Drahí moji bratia a sestry,

srdečne Vás pozdravujem. V týchto dňoch nepretržite myslím na Vás všetkých, ktorí ste mi v Rožňavskej diecéze zverení. Slovensko môže sledovať, ako v čase zákazu verejných bohoslužieb vzrástla kreativita, ako sa sily zmobilizovali, aby veriacim ľuďom pre ich duchovné dobro poskytli to, čo sa v týchto podmienkach dá a ako sa dá, osobitne cez masmédiá.

Verím, že ste sa aj Vy otvorili nielen týmto možnostiam, ktoré sú ponúkané cez naše katolícke masmédiá, ale vyvíjate aj vlastnú iniciatívu, tam kde žijete, sprostredkúvate teraz možným, dovoleným spôsobom informácie o týchto možnostiach zvlášť tým našim bratom a sestrám, ktorí ich potrebujú dostať takto, sprostredkovane. Vaši kňazi vo farnostiach aj keď sami, bez vašej účasti slúžia sv. omše a verte, pevne verte, že Pán vám dáva svoje milosti aj v tejto dobe skúšky, keď sa nemôžete zúčastňovať na sv. omši a prijímať ho v Eucharistii.

Prosím vás, veľa sa modlite. Kto len môže a myslím, že teraz je na to naozaj aj čas, modlite sa denne tri ružence (modlitba ruženca bude vysielaná aj Rádiom Lumen: ráno po správach o 8,00, potom o 12,30 a večer o 19,00) s prosbou o zastavenie pandémie a za všetkých, ktorí sú v prvej línii, zvlášť za lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, všetkých zdravotníckych pracovníkov, za pracovníkov v obchodoch, za tých, ktorí sa starajú o opustených, bezdomovcov, za všetkých, ktorí teraz vydávajú mimoriadne svedectvo pred Bohom a ľuďmi v napĺňaní lásky k blížnemu. Tiež prosím, kto môže a ako môže, aby sa na tieto úmysly zapojil aj do pôstu v stredu a piatok. Spomeňme si na známe príbehy zo Svätého Písma, ako Boh odvrátil, zastavil pohromy, choroby, keď sa ľudia kajali, modlili, postili. Berme do rúk v tomto Roku Božieho slova a zvlášť teraz, keď sa musíme viac - menej zdržiavať doma, berme do rúk Sväté Písmo, čítajme, čítajme deťom. Verím, že nie je problém ani v jednej domácnosti s tým, že by nemala Sväté Písmo a takmer všetci, okrem staršej generácie majú internet, kde si ľahko vyhľadáte katolícky preklad Biblie. A pri modlitbe nezabúdajme prosiť o pomoc aj mocného pomocníka v ťažkých situáciách - sv. Jozefa, ktorého mesiac prežívame a sviatok ktorého budeme sláviť už o niekoľko dní.

Majte oči otvorené zvlášť pre potreby slabých, chorých, starých ľudí. Ak môžete, pomôžte im. Veľmi dôležité je dodržiavať všetky nariadenia hlavného hygienika a aj opatrenia, ktoré dáva štát, ale prosím, nezanedbajte to, čo je možné a dovolené urobiť pre  našich blížnych.

 

Deviatnik a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Ako už viete, od 16. marca 2020 sa v celej diecéze budeme modliť Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii. Budeme Pánovi prednášať pokorné prosby s veľkou dôverou, cez našu nebeskú Matku na úmysel zastavenia šírenia sa koronavírusu a tiež, aby sme sa v tejto situácii viac primkli k nášmu Pánovi, k Panne Márii a to nielen na čas tohoto ťažkého obdobia, ale aby sme pri nich už zostali navždy. 

Na záver Deviatnika 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána

v biskupskej kaplnke v Rožňave zasvätím diecézu

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Urobte tak v tento deň všetci! Aj keď nebudete pri tom vo vašom farskom spoločenstve, nepodceňte toto zasvätenie. Panna Mária nás chce opäť a opäť zobrať pod svoju ochranu, ale my jej našu túžbu, aby to stále robila, vyjadrime zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu! Môžete tak urobiť jedným z týchto spôsobov:

  1. Modlitbou, ktorou sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
  2. Modlitbou zasvätenia z brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci
  3. 3 x Zdravas Mária..., Pod tvoju ochranu... +  modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci.

Pred zasvätením, alebo v ten deň sa pomodliť: jeden - tri ružence.

Mnohí máte brožúrky Deviatnika, text dáme aj na našu stránku www.burv.sk a modlitba Deviatnika bude tiež vysielaná každý deň od 16.3. 2020 Rádiom Lumen po večernej sv. omši.

Ubezpečujem vás, že som s vami všetkými v duchu zjednotený, s každým z Vás, so všetkými ostatnými ľuďmi Rožňavskej diecézy, ale aj na Slovensku a za všetkých sa modlím, osobitne za všetkých, ktorých vkladáme do úmyslu modlitieb Deviatnika, troch ružencov a pôstu.

Žehnám každému z vás a celej diecéze

Váš biskup

+ Mons. Stanislav Stolárik