Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Oslava patróna Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave

16. máj je pre celú Rožňavskú diecézu významným dňom, dňom hlavného patróna diecézy ako aj patróna Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Svätú omšu v školskej kaplnke Božského Srdca Ježišovho celebroval Mons. Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy. Vo svojom príhovore adresoval slová povzbudenia žiakom, učiteľom i všetkým prítomným. Vyzval ich, aby sa nebáli byť hrdinami viery, nielen dnes či zajtra, ale neustále. Nech je stále vidieť, komu patríme, ako sv. Ján Nepomucký, ktorý vytrval do konca a pre Krista položil svoj život. 

Po slávnostnej svätej omši žiaci I. stupňa predviedli krátky program s divadielkom.
Otcovi biskupovi ďakujeme za príhovor a modlitby a a sme radi, že sme tento deň mohli prežiť ako rodina. Už teraz sa tešíme na ďalšiu príležitosť vytvoriť jedno krásne rodinné spoločenstvo okolo Pánovho stola.