Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny katechetický úrad

Diecézny katechetický úrad je hlavný orgán, prostredníctvom ktorého diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, hlava miestneho cirkevného spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky, riadi a usmerňuje katechetickú činnosť v Rožňavskej diecéze. (porov. VDK čl. 265)

Direktórium pre katechézu charakterizuje úlohy úradu v siedmych okruhoch:

  1. Na celoštátnej úrovni diecézny katechetický úrad spolupracuje s národným katechetickým úradom (u nás KPKC)
  2. Rozvíja vzťah spolupráce s ostatnými úradmi a centrami.
  3. Na úrovni partikulárnej cirkvi analyzuje situáciu katechézy v diecéze.
  4. Hodnotí jej stav v kontexte procesu evanjelizácie (DPK 419).
  5. Koordinuje katechézu s diecéznou pastoráciou.
  6. Vypracúva katechetický projekt diecézy a operačný program projektu.
  7. Angažuje sa vo formácii katechétov (DPK 417-425).

Katechéza je jedným zo základných poslaní miestnej cirkvi a jej hlavný nástroj udržiavania životnosti a sily misijného kvasu v súčasnom svete.

Z histórie

Náš Diecézny katechetický úrad (predtým DKC – diecézne katechetické centrum) v Rožňave, zriadil v prvých rokoch svojej biskupskej služby rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok (biskupom bol v rokoch 1990-2008).

Otec biskup Eduard menoval do komisie pre katechézu viacerých kňazov: Karola Pindiaka, Jozefa Slivoňa SDB, Pavla Kolivošku, Michala Jenču, Pavla Jurčišina. Na zasadnutí katechetickej komisie 28. októbra 1993 v Revúcej sa členovia komisie uzhodli, aby bol menovaní riaditeľ diecézneho katechetického centra. Prvým riaditeľom sa stal Pavol Kolivoška, (od vzniku DKC – 1994)

Druhým riaditeľom DKC sa stal Jozef Trubíny (1994-2012), ktorí bol zároveň farárom v Hrnčiarskej Vsi (v rokoch 1993-2010). Počas jeho pôsobenia v Hrčiarskej Vsi, bola miestna fara aj sídlom DKC.

Tretím riaditeľom bol Andrej Bisák (2016-2018), ktorého menoval súčasný diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

V súčasnosti ma na starosti katechézu v diecéze Jozef Bednárik (2018 – súčasnosť), ktorý je zároveň od roku 2012 aj členom Odbornej komisie pre Biblickú olympiádu a od roku 2017 farským administrátorom v Jaklovciach.