Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Majetková správa

Majetkové oddelenie

Ing. Štefan Černák
stefan.cernak@burv.sk
+421 (0) 58 78 77 240

Ing. Štefan Vaclavik
stefan.vaclavik@burv.sk
+421 (0) 58 78 77 240

Ing. Lucia Tutterová
lucia.tutterova@burv.sk
+421 (0) 58 78 77 240

Aktuálne

Úlohou je spracovať žiadosti týkajúce sa predaja, kúpy majetku a nakladania s cirkevným majetkom v zmysle interných smerníc a vykonávacích predpisov o spravovaní cirkevného majetku. 

Služby