Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Biskupský úrad

Rožňavský diecézny biskup:
Mons. Stanislav Stolárik

Generálny vikár:
Mons. ThDr. PaedDr. Rastislav Polák, PhD.
Email: rastislav.polak@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 226

Riaditeľ Biskupského úradu:
Mgr. Jozafát Jozef Brigan,  Opus, J.S.S.
Email: riaditel@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 242

Kancelár rožňavskej diecéznej kúrie a tajomník biskupa:
ICLic. Peter Kovalič
Email: kancelar@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 787 72 06

Sekretariát diecézneho biskupa:
Mgr. sr. Mária Červená FMA
Email: maria.cervena@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 212

Sekretariát riaditeľa Biskupského úradu:
Mgr. Mária Lilková
Email: maria.lilkova@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 244

Personálne oddelenie:

Monika Svačková
Email: monika.svackova@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 208

Pokladňa:
Kornélia Štefanová
Email: kornelia.stefanova@burv.sk   
Telefón: +421 (0) 58 78 77 262

Majetkové oddelenie: 
Mgr. Marcel Šupica
Email:  marcel.supica@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 240

Ing. Lucia Tutterová
Email:  lucia.tutterova@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 240

Archív, knižnica:

Mgr. Silvia Lorinčíková PhD.
Email:  silvia.lorincikova@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 243

Informátor:
Milan Elexa
Email:  milan.elexa@burv.sk
Telefón: +421 (0) 58 78 77 201