Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zasvätený život

Mužské rehole:

Dielo Ježiša Veľkňaza, Opus J.S.S.

Uzovská Panica

• 980 42 Uzovská Panica 43
+421 (0) 47 569 62 30

Stará Halič

• Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič
+421 (0) 905 900 401
mail@dielojezisavelknaza.org

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM)

FÚ Lučenec – Rúbanisko, Rúbanisko III č. 59, 984 03 Lučenec
www.vincentini.sk

Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov

• 044 23 Jasov, Podzámok 166
+421 (0) 910 649 345
info@opatstvojasov.sk
www.opatstvojasov.sk

Rehoľa menších bratov - Františkánov, OFM

Fiľakovo

Koháryho námestie 1, 986 01 Fiľakovo
+421 (0) 47 438 10 16
klastorfil@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk

Gelnica

Slovenská 11, Gelnica, 056 01
+421 (0) 53 482 12 68
gelnica@burv.sk
www.frantiskani.sk

Saleziáni Don Bosca, SDB

• Námestie baníkov 30, 048 01 Rožňava
+421 910 222 657
roznava@saleziani.sk

Spoločnosť Božieho Slova, SVD

Misijný dom Božského Srdca
Zvolenská 74, 985 59 Vidiná
+421 (0) 47 437 00 41
emil.kralik@burv.sk

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - palotíni, SAC

• Predajná, Farská 1, 976 63 Predajná
+421 (0) 48 619 21 33

Ženské rehole:

Inštitút Dcér Márie Pomocnice, FMA

Námestie baníkov 29; 048 01 Rožňava
+421 (0) 58 734 64 96
fma.roznava@gmail.com
www.salezianky.sk

Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža (SCSC)

• Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava
+421 (0) 58 78 77 201
komunitascscrv@gmail.com
www.sestrysvkriza.sk

Kongregácia sestier Milosrdného Ježiša

• Kuzmányho 2, 977 01 Brezno
+ 421 910 190 178
zsjm.brezno@gmail.com
www.jezuufamtobie.pl
www.faustyna.eu

Mariánske Sestry

Turnianska Nová Ves

044 04 Turnianska Nová Ves 19
+421 911 221 208
marianske.sestry@gmail.com
marianske-sestry.mariales.com

Drienovec

Kláštor Clementissime Pater
Drienovec č. 3,
044 01 Drienovec
+421 55 460 71 72
marianske.sestry@gmail.com
marianske-sestry.mariales.com

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého (SSpS)

• Daxnerova 1184/6, 050 01 Revúca
+421903 983 322
sspsrevuca@gmail.com
www.ssps.sk

Rodina Panny Márie, RPM

Stará Halič

Misijný dom sestier
Hlavná 2/4
Stará Halič 2; 985 11 pošta Halič
+421 (0) 47 439 26 04
+421 (0) 47 439 20 88
mail@rodinapannymarie.org
www.rodinapannymarie.org

Uzovská Panica

Uzovská Panica 43, 98022 Veľký Blh
+421 (0) 47 569 62 30
+421 909 198 452
marienheim.up@familiemariens.org
www.rodinapannymarie.org

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL)

* Námestie baníkov 22, 048 01 Rožňava
+421 910 85 22 10
rv@vincentky.sk
www.vincentky.sk

Školské sestry sv. Františka (OSF)

• Podkoreňová 764/20 977 01 Brezno
+421 (0) 58 734 64 96

Sekulárny inštitút:

Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza

Misijný dom Sekulárneho Inštitútu Krista Veľkňaza
Osušie 18
991 02 Ľuboriečka
+421 911 909 630
lazar@ikv.sk