Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rok sviatostí krstu a birmovania

Homílie otca biskupa

1 2 >

Katechézy - sviatosť krstu a sviatosť birmovania

1 2 >

Na stiahnutie