Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

5. PÔSTNA NEDEĽA

26. marec 2023

Liturgický kalendár

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK BOLESTNÝ PIATOK
SOBOTA Fatimská sobota
NEDEĽA KVETNÁ NEDEĽA, začiatok Svätého týždňa

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)
STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

DSS Čučma - 14.00

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S) 10.30 (M)

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

---

07.00 (M)

DSS Subsídium - 15.00

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

---- 11.00 (M)

Čučma - 07.30

Nadabula - 08.45

Kaplnka sv. Barbory

          - nemocnica - 10.00

          - len pre pacientov a personál

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár: 0903 867 200 kaplán: 0950 266 077 email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

 • pondelok po večernej sv. omši bude na fare Biblická hodina.

 • Pobožnosť Krížovej cesty máme v piatok po rannej sv. omši o 07.00 vo františkánskom kostole po maďarsky; slovensky pred večernou sv. omšou v katedrále o 17.30. Každú pôstnu nedeľu – teda aj dnes - bude o 15.00 Krížová cesta na Kalvárii.

 • Vo štvrtok večer po sv. omši si budeme na fare precvičovať veľkonočné obrady a spevy. uvítame

 • Vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude poklona Sviatosti Oltárnej do - 11.00, kedy bude udelené sviatostné požehnanie. Večer tu bude o 18. 00 maďarská sv. omša, vysielaná Rádiom Mária.

 • V tomto období pôstu Vás tiež chceme pozvať do iniciatívy MODLITIEB ZA KŇAZOV, pôsobiacich v našom dekanáte, či už známou modlitbou pri sv. omšiach, alebo aj spoločne prednesenej v rodinách.

 • V piatok, 31. marca, bude vo františkánskom kostole doobeda „Bolestný piatok“ v maď. jazyku. Obsah: 09.00 Bolestný ruženec ; 09.45 Krížová cesta; 10.30 sv. omša. Počas toho od 09.00 do sv. omše bude možnosť vykonať si veľkonočnú sv. spoveď. Poobede v Katedrále bude podobne v slov. jazyku od 16.30 Bolestný ruženec; o 17.15 Krížová cesta a o 18.00 sv. omša. Aj tu od 16.30 do sv. omše bude možné si vykonať sv. spoveď.

 • Bude 1. sobota- Fatimská. Po rannej sv. omši bude pobožnosť v katedrále po slov.

 • Nasledujúca nedeľa je KVETNÁ NEDEĽA, začiatok Svätého týždňa, pripomenieme si udalosti našej spásy. Na Kvetnú nedeľu si prineste na sv. omše zelené ratolesti, ktoré požehnáme. Ráno v Malom kostole sv. omša o 8. 30 nebude. V Malom kostole o 9. 30 bude požehnanie ratolestí a v procesii sa pôjde do katedrály, kde bude o 10. 00 slov. sv. omša.

 • Každý piatok o 14.00 vás pozývame pred našu nemocnicu na Modlitbu za deti, ktorým nebolo dovolené narodiť sa.

 • V pondelok 27. 3. pozývame všetkých školákov a ich ctených rodičov na „Deň otvorených dverí“ do NAŠEJ Katolíckej Základnej Školy sv. Jána Nepomuckého a Materskej školy blahoslavenej Zdenky na ulici Kósu Schoppera 22, od 13.00 do 17.00.

 • Zároveň ich pozývame aj na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 3. a 4. apríla 2023, v čase od 13.00 do 17.00.

 • Tí, ktorí by sa chceli stáť katolíckymi kňazmi, majú sa prihlásiť do 30. apríla do Seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Viac info na nástenkách.

 • Blízko vchodových dverí sú pripravené pokladničky; ak niekto chce, môže sem dať svoj príspevok na Veľkonočnú výzdobu našich chrámov. Pán Boh Zaplať!

 • V sobotu, 1. apríla po rannej sv. omši a fatimskej pobožnosti, teda asio 9.00, budeme upratovať katedrálu ku sviatkom. Radi privítame každú pomocnú ruku.