Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Farské oznamy v prípade neaktuálnosti je možné nájsť aj na Facebookovej stránke Farnosti Rožňava - mesto FB Farnosť Rožňava-mesto

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

14. apríl 2024

Liturgický kalendár

PONDELOK féria
UTOROK féria
STREDA féria
ŠTVRTOK féria
PIATOK féria
SOBOTA féria
NEDEĽA 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
 

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky

PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma - 14.30

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Krásnohorské Podhradie - 17.00

SOBOTA

18.00 (S)

---

07.00 (M)

DSS Subsídium - 15.00

Jovice - 17.00 (M)

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma - 07.30

Nadabula - 08.45

Nemocnica sv. Barbory - 10.00

                     - kaplnka v nemocnici

                     - len pre pacientov a personál

Krásnohorská Dlhá Lúka - 09.00 (M)

Krásnohorské Podhradie - 10.15 (M)

Pača - 11.30 (S)

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár vsdp. Mgr. Gabriel Rákai: 0903 867 200

farský vikár dp. Mgr. Štefan Baláž: 0950 266 077

farský vikár dp. Radovan Gajdoš: 0950 316 522

email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

  • Budúca, 4. veľkonočná nedeľa je NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA. Po sv. omšiach konáme „Zbierku na seminár“, na podporu kňazského dorastu. Za každý Váš milodar už vopred vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

  • Celý týždeň sa budeme modliť aj za DUCHOVNÉ- kňazské a rehoľné povolania.

  • 21. apríla bude v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského „Deň otvorených dverí“, kde sa môžete oboznámiť so životom tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Program začína o 11.00 sv. omšou a potom až do 17.30 sa záujemcom budú venovať bohoslovci. Viac info nájdete na nástenkách.

  • Vo štvrtok ráno bude vo františkánskom kostole poklona Sviatosti Oltárnej do 11.00.

  • 11. mája sa opäť uskutoční „Púť maďarských veriacich“ do Szentkútu v Maďarsku. Prípadný záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.

  • V piatok o 14.00 sa môžeme stretnúť pred nemocnicou na spoločnej modlitbe za deti, ktorým nebolo dovolené narodiť sa.