Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

Farské oznamy v prípade neaktuálnosti je možné nájsť aj na Facebookovej stránke Farnosti Rožňava - mesto FB Farnosť Rožňava-mesto

26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

1. október 2023

Liturgický kalendár

PONDELOK Spomienka na sv. anjelov strážcov
UTOROK féria
STREDA Spomienka na sv. Františka Assiského
ŠTVRTOK Spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu
PIATOK Sviatok sv. Bruna, kňaza
SOBOTA Spomienka na Ružencovú Pannu Máriu
NEDEĽA 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
 

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

17.30 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

STREDA 18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

DSS Čučma - 14.30

DSS Nadabula - 15.00

PIATOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

Nadabula - 16.30

SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

---

07.00 (M)

Subsídium - 15.00

NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S)

11.00 (M)

Čučma - 0ý.30

Nadabula - 08.45

Kaplnka sv. Barbory

          - nemocnica -  10.00

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár: 0903 867 200 kaplán: 0950 266 077 email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

  • Začíname mesiac sv. ruženca-  október. Pozývame Vás aj na spoločnú modlitbu ráno v maďarčine vo františkánskom kostole po sv. omši o 07.00 a večer v katedrále pred sv. omšou o 17.30.

  • Pondelok po večernej sv. omši bude na fare Biblická hodina.

  • V utorok, 3.10. o 19.00, sa v katedrále uskutoční koncert vokálneho súboru v rámci hudobného festivalu PRO MUSICA NOSTRA. Večerná sv. omša preto začne o ½ hodinu skôr, o 17.30.

  • Vo štvrtok po rannej sv. omši o 7.00 bude vo františkánskom kostole poklona Sviatosti Oltárnej do 11.00, kedy bude sviatostné požehnanie.

  • Bude 1. piatok mesiaca, spovedáme ½ hod pred každou sv. omšou.

  • Bude aj 1. sobota v mesiaci- Fatimská. Pobožnosť v maď. jazyku vo františk. kostole ráno o 06.15, v slov. jazyku v katedrále po sv. omši o 08.15.

  • Tí, ktorí sa prihlásili na prípravu na prijatie sviatosti birmovania, budú mať 1. stretnutie  6. 10. 2023- v piatok, o 14.00 v centre na Námestí baníkov 29. Informácie na  adrese birmovkarv@gmail.com. Spodná veková hranica je 8. ročník ZŠ. Viac  na plagátoch na nástenkách.

  • 16. októbra, čo je pondelok, začíname III. ročník Deviatnika k Panne Márii rožňavskej. Po večeroch sa budeme stretávať v katedrále aj s veriacimi a kňazmi z rôznych farností našej diecézy na spoločných modlitbách a sv. omši o 18.00. Všetkých Vás srdečne pozývame. Podrobný program nájdete na nástenkách.

  • Každý piatok o 14.00 vás pozývame pred našu nemocnicu na Modlitbu za deti, ktorým nebolo dovolené narodiť sa.