Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

34.  NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - C

Nedeľa Krista Kráľa

20. november 2022

Liturgický kalendár

PONDELOK Spomienka na Obetovanie Panny Márie
UTOROK Spomienka na sv. Cecíliu
STREDA Spomienka na sv. Klimenta I. pápeža a mučeníka
ŠTVRTOK Spomienka na sv. vietnamských mučeníkov
PIATOK Spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu
SOBOTA Spomienka na Pannu Máriu
NEDEĽA 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)
STREDA

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

DSS Čučma - 14.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)
SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

07.00 (M)

DSS Subsídium - 15.00
NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M)

Rakovnica - 08.30

Nadabula - 08.45

Kaplnka sv. Barbory v nemocnici

(len pre pacientov a personál) - 10.00

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár: 0903 867 200 kaplán: 0950 266 077 email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

  • Dnes, recitovaním modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a splnením obvyklých podmienok, môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci.

  • V pondelok po večernej sv. omši  bude  na fare Biblická hodina.

  • Vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude poklona Sviatosti Oltárnej do obeda- 12.00, kedy bude udelené sviatostné požehnanie.  V piatok je v katedrále po večernej sv. omši Poklona, sprevádzaná mladými spevom a piesňami. Vo štvrtok je vo františkánskom kostole aj večer o 18. 00 maďarská sv. omša, vysielaná Rádiom Mária.

  • Budúca nedeľa je 1. Adventná, začíname nový Cirkevný rok. Na začiatku sv. omší požehnáme „adventné vence“, ktoré si môžete pripraviť a priniesť. Sestry saleziánky Vás, milé deti, mládež a rodičia, v tejto súvislosti pozývajú do ORATKA, Nám. Baníkov 29, vo štvrtok, 24. 11., od 15.00 do 18.00 na spoločnú prácu pri výrobe adventných vencov. Prineste si 4 sviečky, polystyrénový kruh / môžeme poskytnúť/ a ozdoby, najlepšie z prírodných materiálov- šišky, šípky... Čečinu máme zabezpečenú.                           Ses. Matilda, 0911 830 066.

  • Na budúcu – 1. adventnú nedeľu, po sv. omšiach už tradične konáme zbierku na Charitu. Za každý Váš milodar už vopred !“Pán Boh zaplať“!