Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kanonická misia

UPOZORNENIE: Úprava kánonickej misie 

Diecézny katechetický úrad v Rožňave prosí a žiada katechétov:

Prosím katechétov a katechétky v našej Rožňavskej diecéze, ktorí majú v platnosti kánonické misie vydané otcami biskupmi Mons. Eduardom Kojnokom a Vladimírom Filom na dobu neurčitú, aby znova požiadali o  nové udelenie kanonickej misie súčasného diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

Aby sa ešte viac skvalitnila katechéza v diecéze, otec biskup, Mons. Stanislav Stolárik rozhodol, že všetky kánonické misie sa udeľujú na dobu 1 školského roka. (Misiu je potrebne žiadať – predĺžiť každý rok). Znamená to, že všetky udelené misie predchádzajúcimi rožňavskými biskupmi - ordinármi na dobu neurčitú stratili platnosť.

Upozorňujeme všetkých katechétov našej diecézy, ktorí takúto misiu majú, aby si vo vlastnom záujme obvyklým spôsobom a v dostatočnom časovom predstihu cez miestneho farára/správcu farnosti podali žiadosť o vystavenie novej.

Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ