Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel otec kňaza vdp. Františka Koščáka

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 vo večerných hodinách zomrel vo veku 86 rokov pán Ján Koščák, otec kňaza Rožňavskej diecézy vdp. Františka Koščáka.

Svätá omša za zosnulého spojená s pohrebnými obradmi bude v stredu 6. apríla 2016 o 14:00 hod. v Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Antona v Spišskej Belej.

Requiescat in pace!