Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vo farnosti Poltár odštartovala modlitbová reťaz za mladých našej diecézy

V Rožňavskej diecéze je 16. deň v mesiaci už neodmysliteľne spätý s modlitbou za diecézu a za otca biskupa Stanislava.

V mesiacoch január – september 2018 otec biskup určil jednotný úmysel na tento deň a celá diecéza sa spája v modlitbe za mladých v úmysle, ktorý znie: "Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze."

Sám Pán Ježiš povedal, že ak budeme o niečo prosiť v jeho mene, on to urobí (porov. Jn 14, 14). S dôverou v toto prisľúbenie sa chceme modliť za prebudenie a obnovenie náboženského života v našich farnostiach, aby sa aj práve prostredníctvom mladých ľudí stalo reálnym. Túžime zapojiť do spoločných modlitieb všetkých, ale hlavne mládež a mladých dospelých. Odpoveďou na túto túžbu je naša snaha modliť sa spoločne s mladými (vekom i srdcom) počas obdobia nasledujúcich deviatich mesiacov vždy v inej farnosti diecézy.

Včera (16. januára) sme sa tak stretli vo farnosti Poltár. Sv. omšu celebroval o. Patrik Balázs spolu s miestnym p. farárom Jozefom Haľkom. V tematicky zameranej homílii o. Patrik zdôraznil dôležitosť modlitby mladých za mladých, ako aj celkovo dôležitosť modlitby za diecézu a otca biskupa. Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili na úmysel otca biskupa, ako aj Modlitbu za mladých a za tých, ktorí ich sprevádzajú. Potom sme v krátkych modlitbách chvál ďakovali Bohu za jeho lásku a prosili sme o požehnanie pre celú našu diecézu.

Chceme vysloviť úprimné „Pán Boh zaplať“ za láskavé prijatie miestnymi farníkmi, ako aj p. farárom Haľkom. Rovnako ďakujeme detskému speváckemu zboru, ktorý spestril liturgiu svojim spevom.

Pán Boh žehnaj všetkých, ktorí vytrvajú v modlitbách za mladých, diecézu a otca biskupa!

Alexandra Bundová, Patrik Balázs, koordinátori pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze