Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Požehnanie obnovenej budovy Farského úradu v Šoltýske

V nedeľu 2. augusta 2020 Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, pred svätou omšou o 10:30 hod. za prítomnosti miestneho správcu farnosti Šoltýska vdp. Františka Mihaľa a vsdp. dekana Štefana Kosturka ako aj ďalších kňazov požehnal obnovenú budovu Farského úradu v Šoltýske. V homílii poďakoval všetkým dobrodincom za ich materiálnu aj duchovnú podporu pri obnove Farského úradu v Šoltýske pri 200. výročí jej vybudovania. Povzbudil všetkých, aby sme podľa príkladu sv. Františka z Assisi vždy boli ochotní obnoviť chrámy, budovy a najmä duchovný život v našich rodinách a farnostiach.

Nech Pán Boh štedro odmení všetkých, ktorí prispeli k obnoveniu Farského úradu svojimi modlitbami a finančnou podporou.