Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dávame do pozornosti ďalšie vysielania, možnosti sledovať duchovné a modlitbové programy

DEVIATNIK K ROŽŇAVSKEJ PANNE MÁRII
Každý deň bude na našej stránke k dispozícii aktuálny deň Deviatnika aj prostredníctvom zvukového záznamu zo zdroja: „Rádio Lumen“.
Nakoľko v nahrávkach nie je modlitba za Rožňavskú diecézu a nášho otca biskupa, pomodlite sa túto modlitbu vždy na konci Deviatnika (z textu Deviatnika k Panne Márii).

Farnosť Brezno – mesto
Modliť sa Deviatnik spoločne je možné aj prostredníctvom priamych zvukových prenosov z farnosti Brezno – mesto, každý deň o 19,00 hod. Viac informácií na stránke farnosti www.brezno.fara.sk (aj o zvukových priamych prenosoch nedeľných sv. omší z Brezna).


TV LUX
V programe Kroky viery: Televízne duchovné cvičenia s Mons. Stanislavom Stolárikom
16.3. – 19.3. 2020, vždy o 19,30 hod.
Témy jednotlivých dní:
Pondelok 16.3. – Kamene „kričia“ alebo pozývajú?
Utorok 17.3. - Chrám má byť naplnený Božou slávou
Streda 18.3. – Energetická sila Eucharistie
Štvrtok 19.3. – Panna Mária – Eucharistická žena

 

RÁDIO LUMEN
Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii: 16.3. - 24.3. vždy po večernej sv. omši
Spoločná modlitba svätého ruženca v časoch:

  • ráno po správach o 8,00 hod.
  • o 12,30 hod.
  • o 19,00 hod.