Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách

13. august 2017 sa stal pre nás, obyvateľov filiálky Slovinky, pamätným a hlboko sa vpísal do našich sŕdc. V tento deň, Mons. Stanislav Stoláril, rožňavský diecézny biskup, kosekroval novopostavený kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Všetkých veriacich v homílii pozval uvedomiť si, „že postaviť kostol je prejav Božej milosti. To nie je dopriate každej generácii, to nie je dopriate každému človekovi. Ale teraz poviete: »Hm, aká je to výsada?« No je to výsada od Pána Boha, ktorú si možno ani veľa krát neuvedomujeme. To nie je dovolené a dané každému postaviť kostol.“ Naozaj si uvedomujeme túto veľkú milosť, ktorú nám Boh daroval, že „Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi.“ (Zjv 21,3)

V homílii Mons. Stanislav Stolári zdôraznil historické korene patrónov tohto kostola sv. Cyrila a Metoda pri šírení viery na Veľkej Morave. Vložením pozostatkov sv. Klementa I., pápeža, sa vytvorilo mocné puto s Rímom, centrom našej viery. Zdôraznil symboly, ktoré musíme vedieť čítať; pocítiť potrebu zapúšťania hlbokých koreňov, ako predpoklad novej rastu dedičstva otcov, ktoré nám odovzdali sv. Cyril a Metod. A preto aj výchova v rodine by sa mala riadiť podľa Božích prikázaní. Pri nedodržaní prvých troch prikázaní sa rúcajú aj všetky ďalšie a ničia dôstojnosť človeka.

V závere sv. omše sme poďakovali Pánu Bohu za milosť chrámu, otcovi biskupovi za slávenie sv. omše, bývalému pánovi dekanovi, Štefanovi Kosturkovi, že za jeho pôsobenia sa začalo realizovať toto dielo a terajšiemu farárovi, Jozefovi Palušákovi, ktorý toto dielo dokončil. Náš pán farár sa potom ešte poďakoval všetkým firmám, živnostníkom a dobrodincom, ktorí podali pomocnú ruku pri budovaní tohto nádherného diela.

Dp. Ondrej Michalec, kaplán v Krompachoch.