Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza je zasvätená a zverená sv. Jozefovi

V piatok 19. marca 2021, na Slávnosť sv. Jozefa, náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, na konci sv. omše, ktorú v priamom prenose Rádia Lumen slávil bez účasti ľudí, zasvätil a zveril celú Rožňavskú diecézu sv. Jozefovi. Do zasvätenia zahrnul tiež všetkých, ktorí túžili byť takto zasvätení a zverení veľkému svätcovi – Ochrancovi svätej Cirkvi - sv. Jozefovi, ktorého Rok slávime. Poslucháči tiež mohli do tohto aktu zasvätenia „vložiť“ aj svojich drahých.

Zasväteniu diecézy sv. Jozefovi predchádzala modlitba Deviatnika k sv. Jozefovi, ktorý nebolo pre pandémiu možné modliť sa vo farských spoločenstvách, ale mohli sa ju modliť jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, k čomu vyzval otec biskup prostredníctvom listu „Slovo pastiera (8)“, zverejnenom na stránke:

Odporúčam vám dennú modlitbu k sv. Jozefovi (litánie, modlitbu „K tebe sa utiekame sv. Jozef...“) a to zvlášť od 10. marca 2021, kedy začneme v našej diecéze novénu k sv. Jozefovi. Novéna vyvrcholí na slávnosť sv. Jozefa 19. marca 2021, kedy zverím cez sv. Jozefa  do zvláštnej Božej ochrany celú našu diecézu. Úkon zverenia nech vykoná aj každý kňaz po skončení novény vo svojej farnosti. Tento úkon nech sa uskutoční aj v každej rodine na záver novény... Úkon zverenia sa Bohu cez sv. Jozefa nech nás natoľko povzbudí, aby sme sa k nemu utiekali o pomoc po celý život a vo všetkých svojich radostiach, problémoch, skúškach, rozhodovaniach... vo všetkom.

Text Deviatnika je tiež na stránke http://burv.sk/2021/03/09/v-roku-sv-jozefa-zaciname-deviatnik-k-sv-jozefovi-pred-zverenim-zasvatenim-sa-mu-19-marca-2021/ (obsahuje aj modlitbu zverenia a zasvätenia sa sv. Jozefovi). Deviatnikom sme sa nepripravovali iba na včerajšie vyvrcholenie, aby sme sa odovzdali do mocných, láskyplných rúk sv. Jozefa, ale modlili sme sa na veľa úmyslov (v úvode Deviatnika).

Mesiac a Rok sv. Jozefa naďalej pokračujú a sme pozvaní, už ako zasvätení aj sv. Jozefovi, stále viac ho poznávať, dôverovať mu, nasledovať jeho čnosti a v modlitbe ho prosiť naďalej za seba, ale aj za všetkých, ktorí to potrebujú, myslieť naďalej na úmysly z Deviatnika, ale aj na tie, o ktorých vieme osobne.

Pred rokom, už v čase pandémie a zatvorených kostolov, sme sa pred Slávnosťou Zvestovania Pána modlili Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii. Vyvrcholením bolo 25. marca (2020) opätovné zasvätenie Rožňavskej diecézy a všetkých, ktorí sa k úmyslu a modlitbe pridali, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vtedy, na Slávnosť Zvestovania Pána otec biskup v homílii povedal slová, ktoré naďalej povzbudzujú k modlitbe aj v tomto ťažkom čase pandémie a v praktickom prežívaní života viery:

 „Buďme odvážni, pokorne dôverujúci, vyprosme si milosť, aby sme 13. mája na Fatimskú Pannu Máriu mohli v našich chrámoch a pri Mariánskych stĺpoch už ďakovať za ukončenie pandémie. Aby sa tak stalo, prijmime dnes aj  každý osobne posolstvo Zvestovania. Nech sa v každom z nás počne, alebo posilní nový život viery a dôvery. Možno tiež taký neviditeľný. Ale keď nadíde podľa Božích plánov ten správny čas, aby sa náš život prejavil v  konkrétnych skutkoch svedectva viery.“

Veríme, že toto zasvätenie sa sv. Jozefovi prehĺbi a posilní v nás život viery a dôvery voči Bohu, ktorý túži po spáse všetkých nesmrteľných duší.