Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Štefan Kollárčik (1850 - 1869)

Narodil sa v Župčanoch pri Prešove 15.08.1796. Pochádzal z chudobnej ale nábožnej rodiny. Študoval v Miškolci, v Jágri, ako klerik v Košiciach a Budapešti. Po vysviacke, ktorú prijal v roku 1819 bol kaplánom v Šárošpataku a v Prešove. Bol notárom a biskupským tajomníkom od roku 1824. V roku 1834 bol kanonikom v Košiciach. V roku 1850 bol menovaný za rožňavského biskupa. Konsekrovaný bol 2.3.1851 v Nitre. Veľkú pozornosť venoval rozvoju školstva ako aj podpore učiteľov zakladaním štipendií. Dvanástim študentom poskytol štipendium a byt v biskupskej rezidencii. Pričinil sa, že od roku 1862 sa vo vyšších ročníkoch gymnázia vyučovalo po slovensky. Pomoc poskytol podľa možnosti každému, nevynímajúc sestry sv. Vincenta, ktoré sa starali o výučbu a výchovu dievčat, pre ktoré značným nákladom postavil kláštor a školu. Bol sociálneho cítenia, čoho dôkazom je aj ním založený sirotinec. Rozšíril rezidenciu a biskupské sídlo (letohrádok) v Drienovci. Zomrel 18.7.1869 v Drienovci.