Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Návšteva z Nepomuku vo farnosti Revúca

P7150644V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo farnosti Revúca konala milá slávnosť, počas ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. Slávnostný obrad vykonal vikár P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farár vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, blízko českej Plzne. Prítomným veriacim sa v úvode nakrátko prihovoril po slovensky. Vo svojom príhovore ďalej povzbudil k nasledovaniu heroických čností svätca, predovšetkým v zachovávaní mlčanlivosti a múdreho narábania so slovami. Vyzdvihol prácu našich predkov, pre ktorých stavba sakrálnych stavieb nebola v prvom rade umeleckou či kultúrnou záležitosťou, ale predovšetkým možnosťou priblížiť sa k Bohu a zakúsiť tak posvätno v tomto svete. Veriacich tiež povzbudil, aby vždy keď pôjdu okolo obnovenej kaplnky, nachvíľu zastavili sa pri nej v modlitbe a prosili o orodovanie a príhovor svätca z českého Nepomuka, ktorý je zároveň aj hlavným patrónom Rožňavskej diecézy.

Tomáš Székely, kaplán

viac fotiek nájdete na www.revuca.fara.sk