Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatok hlavného patróna Rožňavskej diecézy - sv. Jána Nepomuckého

16. mája 2017 Rožňavská diecéza slávila sviatok svojho patróna sv. Jána Nepomuckého a ako každý mesiac 16-teho, tiež deň modlitieb za diecézu, diecézneho biskupa a na stanovený úmysel. V tento deň si v diecéze pripomenuli tiež druhé výročie inaugurácie rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Slávnostnú sv. omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebroval Mons. Stanislav Stolárik spolu s brněnským pomocným biskupom Mons. Pavlom Konzbulom a koncelebrujúcimi kňazmi. V homílii, ktorú predniesol Mons. Pavel Konzbul, bol vyzdvihnutý život svätého patróna diecézy Jána Nepomuckého, úcta, ktorej sa v dejinách dostalo tomuto mučeníkovi, ktorý pre vernosť Bohu a jeho zákonom radšej volil mučenícku smrť, ako zradu Boha a ktorý má čo povedať aj nám, ľuďom dnešných čias. (Sr. Mária Červená, FMA)