Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňava 12.-13. septembra 2018 - spomienka na návštevu pápeža Jána Pavla II.

Rožňavská diecéza si v týchto dňoch pripomína veľké výročie pastoračnej návštevy dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sa konalo aj stretnutie kňazov rožňavskej diecézy a to v stredu 12. septembra v Rožňave. Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou o desiatej hodine v katedrále Nanebovzatie Panny Márie. Svätá omša bola slávená zo spomienky Mena Panny Márie. V homílii sa kňazom ako i prítomným veriacim prihovoril otec biskup Stanislav Stolárik. V homílii okrem iného vyzdvihol príklad života svätého pápeža Jána Pavla II., jeho obetavosti a príklad  jeho živej viery.

Na záver svätej omše otec biskup slávnostne požehnal obrazy Rožňavskej Panny Márie, ktoré sú určené pre dve Rožňavské farnosti ako pamiatka na pätnáste výročie pastoračnej návštevy svätého Jána Pavla II. Svätá omša sa skončila slávnostnou procesiou na biskupský úrad, kde otec biskup požehnal aj ďalšie obrazy Rožňavskej Panny Márie, ktoré boli odovzdané farárom pre jednotlivé farnosti a inštitúty zasväteného života v rožňavskej diecéze. Po odovzdaní obrazov sa všetci kňazi a rehoľníci stretli na spoločnom obede s otcom biskupom Stanislavom. Obedom sa ukončil slávnostný kňazský deň Rožňavskej diecézy, ale oslavy pätnásteho výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. pokračovali aj nasledujúci a to slávnostnou svätou omšou o sedemnástej hodine, ktorú opäť celebroval otec biskup Stanislav za účasti približne dvadsiatky kňazov ako i veriacich z Rožňavy ale aj zo vzdialenejších kútov našej diecézy. Svätá omša sa konala na pamätníku Podrákošom, na mieste, kde pred pätnástimi rokami celebroval svätú omšu aj samotný pápež Ján Pavol II.. Homíliu predniesol generálny vikár rožňavskej diecézy Mons. Miloš Gazdík. V homílii zazneli viaceré povzbudivé slová, o prežívaní viery živenej Božím Slovom. Božie Slovo, ktoré je účinné a živé, je živé ak je sprevádzané aj konkrétnymi skutkami toho, kto ho prijíma a číta. V príhovore nám otec Miloš predostrel biblický príbeh narodenie Mojžiša a jeho záchrany. Kôš ktorý zachránil Mojžiša prirovnal k životu viery. Prúty sú skutkami, modlitba a pôst vyplňujú medzery aby nepretekala voda. Život modlitby, odriekania a skutkov lásky nás môže udržať nad hladinou dnešnej doby a nástrah zla.

Na záver svätej omše udelil otec biskup požehnanie s relikviou svätého Jána Pavla II., ktorú si mali možnosť všetci prítomní veriaci uctiť bozkom.

Po svätej omši bola pre pozvaných hostí pripravená večera s otcom biskupom. Medzi pozvanými hosťami boli aj viacerí predstavitelia verejného života ako zástupca primátora mesta Rožňavy a primátorka mesta Krompachy, ktorí sa zúčastnili celej slávnosti.

 

Ján Horvát,

bohoslovec

[ngg_images source="galleries" container_ids="78" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="640" gallery_height="720" cycle_effect="scrollDown" cycle_interval="4" show_thumbnail_link="1" thumbnail_link_text="zobrazit vsetky foto" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]