Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veľprepošti Rožňavskej sídelnej kapituly

Na čele kapituly až po súčasnosť bolo 18 veľprepoštov. Mnohí z nich vynikali svojou učenosťou v rôznych prírodných odvetviach i pri výskume histórie či v sociálnej oblasti a postúpili v cirkevnej hierarchii. Ján Fándli (1776) Anton Andráši (1777-1784) Christofor Radič (1780-1784) Juraj Karaba (1784-1814) Adam Bárdi (1815-1821) Ján Daniš (1823-1829) Andrej Vitéz (1830-1840) Pavol Hegyeši (1841-1848) Jozef Markovič (1850-1859) Imrich Hollók (1860-1871) Alexius Gromer (1872-1884) Ján Sekereš (1884-1900) Štefan Podracký (1900-1926) Štefan Dittel (1926-1946) Július Privitzký (1946-1967) Koloman Štefko (1968-1979) Mons. ICLic. Rastislav Suchý (2014-2015) Jozef Markotán (2015-)