Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvánka na kňazský deň 5. 12. 2018 o 10:00 hod. v Rožňavskej katedrále

Milí bratia v kňazskej a diakonskej službe,
Svätá omša na kňazský deň 5. 12. 2018 bude o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Pri nej pred záverečným požehnaním obnovíme zasvätenie našej diecézy  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zo dňa 14. 10. 2017. Na svätú omšu sa budeme obliekať vo františkánskom kostole, odkiaľ pôjdeme v sprievode do katedrály. Formulár svätej omše bude mariánsky, preto si prineste biele štóly s mariánskym motívom. Po svätej omši bude prednáška a po nej obed.
V tento deň si všetci kňazi budú môcť zakúpiť diecézne kalendáre na rok 2019, platba bude priamo na mieste pri zakúpení. Cena kalendára 3,50 EUR/kus.
Upozorňujem, že Námestie baníkov bude kvôli vianočným trhom v dňoch 6. - 8. decembra 2018 uzavreté.
S úctou,
Marek Sopko,
kancelár