Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Utorok - 24.12.2013

erb_filo_rgb_FINAL

(Ranná svätá omša)  Všimnime si tú urgenciu, ktorou sa liturgia obracia na samého Pána Ježiša (orácia): Príď  už a nemeškaj! Prečo? Lebo jeho príchod bude pre nás záchranou, spásou, zdrojom potechy a posilnenia.

Zastavme sa nakrátko pri latinskom výraze chválospevu Zachariáša Vychádzajúci z výsosti, po latinsky „oriens ex alto“. Z latinského oriens, pochádza výraz orient,  v slovenčine výraz orientálny, orient, východ, vychádzajúci. Kardinál Ratzinger neskorší Benedikt XVI., vo svojej knihe Duch liturgie píše o tomto výraze v súvislosti so stavbou chrámov. Stavali ich tak, že boli svätyňou obrátené na východ, na orient, na prichádzajúceho Krista. Z toho máme aj v slovenčine sloveso orientovať sa.  Zorientovaný je ten človek, ktorý je obrátený, nasmerovaný na Krista. A to má byť výsledok Adventu a Vianoc.  Veď po ňom sme túžili, jeho sme čakali.  Preto to naliehanie: Príď už a nemeškaj!