Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrel farár farnosti Štítnik vsdp. Jozef Sokolský

V 71. roku života a v 44. roku kňazstva si Pán života a smrti dňa 24. augusta 2020 povolal do Večnosti svojho služobníka -  rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej diecézy vsdp. Jozefa Sokolského.

Zádušná sv. omša v kostole sv. Júdu Tadeáša v Štítniku bude v stredu 26. augusta 2020 o 15.00 h celebrovaná Mons. Milošom Gazdíkom, generálnym vikárom.

Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne v kostole sv. Gorazda v Michalovciach – Močarany bude vo štvrtok 27. augusta 2020 o 14.00 h celebrovaná  J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom.

Jozef Sokolský sa narodil 26. júla 1949 v Michalovciach-Močaranoch. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 6. júna 1976. Po vysviacke pôsobil ako ceremoniár na biskupskom úrade v Rožňave. V roku 1977 sa stal farárom vo farnosti Muráň, v roku 1978 farárom vo farnosti Gelnica, v roku 1990 administrátorom farnosti Vyšný Medzev a v roku 2010 administrátorom farnosti, dekanom Rožňavského dekanátu a neskôr v roku 2016 farárom v Štítniku až do súčasnosti.

REQUIESCAT IN PACE!

Parte - Vsdp. Jozef Sokolský