Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

SLOVO PASTIERA (8) (V Roku a mesiaci sv. Jozefa) - JEŽIŠ A MÁRIA JOZEFOVI ÚPLNE DÔVEROVALI