Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

50. výročie liturgickej reformy

Záznam svätej omše z katedrály vysielaný RTVS

V nedeľu 3. novembra 2019 sa v rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie slávila sv. omša pri príležitosti 50. výročia obnovenej liturgie po Druhom vatikánskom koncile. Hlavným celebrantom sv. omše bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. V príhovore, vychádzajúc z liturgických čítaní 31. nedele v Cezročnom období, na príbehu Zacheja zdôraznil, aké je veľmi dôležité chcieť vidieť Ježiša a dovoliť mu, aby pretváral naše srdcia. Iba ľútosť nad hriechmi a opravdivé pokánie môžu človeka zachrániť pred večnou smrťou. Dnes človek nechce počuť o smrti. Napriek tomu, že uvažovanie o smrti je plné nádeje. Iba tak spoznáme pravý zmysel života. Povzbudil, aby sme počas tzv. dušičkovej oktávy, prichádzajúc k hrobom svojich blízkych, pamätali aj na svoju večnosť. Aj preto otec biskup ponúkol možnosť zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Korunka za zomierajúcich, ktorú zastrešuje farnosť Tisovec v Rožňavskej diecéze.

Biskup Stolárik zdôraznil, že pre Rožňavu slávenie prvej svätej omše po liturgickej reforme v sebe ukrýva hrdosť, vďaku, ale i výzvu rozumieť svätej omši a dôstojne ju sláviť. Zvlášť, keď svätá omša je slávená v materinskom jazyku.

Po Druhom vatikánskom koncile vstúpil do platnosti nový omšový poriadok. Biskup Mons. Róbert Pobožný, ako predseda Slovenskej liturgickej komisie, uviedol obnovenú liturgiu svätej omše definitívne do liturgického života v intenciách Druhého vatikánskeho koncilu a v pondelok 10. novembra 1969 slávil celoslovenskú „vzorovú svätú omšu“ v kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave za prítomnosti člena redakčnej rady SLK Vincenta Malého. Obnovený obrad svätej omše začal definitívne platiť na Slovensku 1. adventnou nedeľou 30. novembra 1969.

V závere svätej omše rožňavský biskup pozval k pripomenutiu si tohto významného jubilea slávením Eucharistie v nedeľu 10. novembra 2019 o 08.30 hod. v kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave – v kostole, kde sa presne pred 50 rokmi slávila prvá „vzorová“ svätá omša a k sláveniu Celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa uskutoční v stredu 20. novembra 2019 v Rožňave.

Foto: Gábor Urbančok, RTVS a Radovan Gajdoš