Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ekumenizmus v Lučenci

Mesto Lučenec má pestré náboženské spektrum: rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev augsburského vyznania, bratská jednota baptistov a reformovaná cirkev. Všetky spomínané cirkvi doposiaľ vyvíjali ekumenické snahy viac-menej len takým spôsobom, keď ich predstavitelia dva-tri krát do roka predniesli svoje príhovory na verejných občianskych zhromaždeniach na pozvanie vedenia mesta. Tento rok sa ekumenické snahy pohli dopredu.

Počas pôste, 11. marca 2016, sa uskutočnili spoločné modlitby žien z rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi a bratskej jednoty baptistov v evanjelickom kostole.

Na Veľký piatok sa konala krížová cesta ulicami mesta, do ktorej sa na pozvanie miestneho kaplána dp. Stanislava Andreka pridali aj predstavitelia evanjelickej cirkvi. Počas zastavenia pred evanjelickým kostolom sa zhromaždeným veriacim prihovoril zborový farár Mgr. Ľudovít Hroboň. Silným momentom a svedectvom bolo aj zastavenie pred slávnou lučeneckou synagógou.

Fotografie z podujatia nájdete TU.

Aj keď sa úsilie o spoločné prežívanie vzťahu k jedinému Bohu rodí ťažko, kresťanské cirkvi v Lučenci veria, že ďalšími krokmi sa im podarí postupne napĺňať veľkú túžbu samého Pána: „aby všetci boli jedno“.

Rožňavskú diecézu informoval dp. Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci.