Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie Otca biskupa Stolárika s birmovancami

V utorok 5. Decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie o. biskupa Mons. Stanislava Stolárika s mladými, ktorí sa pripravujú na území farnosti Rožňava mesto a Rožňava – Juh na prijatie sviatosti birmovania. Stretnutie motivované túžbou osobne spoznať pastiera a otca diecézy, ktorý v máji budúceho roku bude vzývať Ducha Svätého na tridsiatku mladých ľudí, bolo srdečné a obohacujúce. V rámci stretnutia odzneli aj zaujímavé otázky zo strany birmovancov ako napríklad: „kedy a prečo ste nastúpili cestu duchovného povolania?“, alebo: „Ako vyzerá bežný deň biskupa?“. Na otázky otec biskup odpovedal s jemu vlastným optimizmom. Stretnutie sa odohralo v jedálni biskupského úradu pri čaji a sladkom občerstvení. Nechýbali mikulášske balíčky zo strany o.biskupa, ale aj zo strany birmovancov pre o.biskupa. V mladých ľuďoch zostal dojem otcovskej starostlivosti, prijatia a záujmu o.biskupa. Mali možnosť vidieť otca biskupa v uvoľnenej prirodzenej atmosfére. Príjemne zneli aj jeho slová po požehnaní : „Príďte aj inokedy!“