Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celoslovenská Biblická olympiáda

V dňoch 15. až 17. mája 2018 sa v aule Biskupského úradu v Rožňave uskutočnil 17. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s Biskupským úradom v Rožňave a Diecéznym katechetickým úradom  Rožnavskej diecézy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: základné školy a stredné školy.

V prvý deň súťaže mali detí bohatý program: vzájomné spoznávanie sa, obhliadku priestorov Biskupského úradu - hlavne pamätnej izby sv. Jána Pavla 2, obhliadku rožňavských kostolov, sv. omšu v katedrálnom chráme s otcom biskupom ako aj spoločnú večeru v biskupskej jedálni. Nasledujúci deň bola súťaž.

Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma zo STARÉHO ZÁKONA: Genezis 12 – 50 a z NOVÉHO ZÁKONA:  Evanjelium podľa Marka. Spoločná téma vybraných kníh bola: Poslušnosť Božiemu hlasu.

Víťazmi celoslovenského kola Biblickej olympiády 2018 v kategórii základné školy sa stalo družstvo Banskobystrickej diecézy - ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena. Družstvo Jakloviec, ktoré reprezentovalo rožňavskú diecézu obsadilo 7. miesto.

Víťazmi celoslovenského kola Biblickej olympiády 2018 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo Košickej arcidiecézy - Gymnázium Matky Alexie z Bratislavy. Družstvo Gymnázium BST z Lučenca, ktoré reprezentovalo rožňavskú diecézu obsadilo veľmi pekné 3. miesto.

Víťazom a všetkým zúčastnením družstvám srdečne blahoželáme! Všetkým pracovníkom BÚ, ako aj ostatným spolupracovníkom srdečné Pán Boh zaplať za spoluprácu a pomoc.

Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ [ngg_images source="galleries" container_ids="70" display_type="photocrati-nextgen_basic_slideshow" gallery_width="640" gallery_height="480" cycle_effect="wipe" cycle_interval="3" show_thumbnail_link="1" thumbnail_link_text="[Zobraziť všetky fotky]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]