Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie mládeže Breznianskeho dekanátu

IMG_0722Po troch rokoch sa Farnosť Brezno-mesto opäť stala hostiteľom Dekanátneho stretnutia mládeže. Stretnutie bolo prípravou na Diecézne stretnutie mládeže (2. apríla 2016 v Rožňave) a neskôr aj na Svetové dni mládeže, preto stretnutiu dominovala téma Božie milosrdenstvo. Pri tejto príležitosti vo farnosti privítali relikvie sv. Jána Pavla II. a obraz Panny Márie Rožňavskej.

Program pokračoval svätou omšou, ktorú celebroval brezniansky dekan-farár vsdp. Jozef Fričovský. Vo svojej homílii sa zameral na vnímanie takýchto stretnutí ako vzájomného svedectva mladých o živote s Ježišom. Po skončení svätej omše nasledovala krížová cesta, ktorú viedlo spoločenstvo z Farnosti Brezno-Mazorníkovo na čele s miestnym pánom farárom vdp. Ivanom Hupkom. Súčasťou programu bolo aj obedňajšie občerstvenie na fare, o ktoré sa postarali pracovníci charity. Program potom pokračoval registráciou pred vstupom do pastoračného centra. Vdp. Patrik Balázs vo svojej prednáške hovoril o katechézach prípravného roku Svetových dní mládeže a spomenul aj svoje skúsenosti a zážitky zo Svetových dní mládeže v Madride. Dotkol sa, pravdaže, aj nadchádzajúceho stretnutia v Krakove. Po prednáške nasledovala modlitba chvál a vzývanie Ducha Svätého, aby sa dotkol sŕdc všetkých prítomných a aby tak každý mal odvahu a odhodlanie osobne pozvať Pána do svojho života. Vsdp. pán dekan Jozef Fričovský nešetril povzbudeniami a k vrúcnej modlitbe chvál. Malou vsuvkou bolo aj spontánne svedectvo Barborky Cabanovej, ktorá povzbudila prítomných svojím vyznaním o dôvere Bohu. V tomto duchu sa niesli aj modlitby v skupinkách, kde mladí prosili o vyliatie Ducha Svätého na konkrétnych ľudí a o vyriešenie konkrétnych problémov. Na záver prítomní poďakovali Pánovi za prežitý deň a všetky veci, ktoré vykonal v ich srdciach. Vyjadrujú touto cestou svoju vďaku duchovným otcom oboch breznianskych farností za duchovné vedenie a za ich povzbudivú prítomnosť.

Naozaj silnými chvíľami boli momenty počas chvál nášho Pána v skupinkách, kedy bolo citeľne vnímať jeho pôsobenie v našich srdciach, tak ako to sľúbil: "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi" (porov. Mt 18, 20).

IMG_0622  IMG_0628  IMG_0649  IMG_0650   IMG_0653  IMG_0666  IMG_0671  IMG_0687   IMG_0692  IMG_0700  IMG_0701  IMG_0702  IMG_0706  IMG_0707  IMG_0708   IMG_0711  IMG_0712  IMG_0715   IMG_0716  IMG_0717 IMG_0721  IMG_0728   IMG_0726  IMG_0729  IMG_0731 IMG_0732 IMG_0737 IMG_0740 IMG_0742