Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ján Ivánkovits (1896 - 1904)

Narodil sa 23.12.1846 v Segedíne, kde aj ukončil gymnaziálne štúdia. Teológiu študoval v Temešvári. 5.5.1870 prijal kňazské vysviacku. Účinkoval ako kaplán, potom katechéta v Segedíne, kde sa v roku 1888 stal farárom. Roku 1887 sa stal členom maďarského parlamentu. Roku 1891 sa stáva opátom. 22.11.1896 bol menovaný rožňavským biskupom. 25.04.1897 bol v Kaloči konsekrovaný. 20.06.1897 bol slávnostne uvedený do úradu. Obnovil a zväčšil kňazský seminár, dal vynoviť biskupskú rezidenciu a letné sídlo v Drienovci. Reorganizoval štúdium mladšieho kňazského dorastu. 15. 10.1904 bol odvolaný z biskupského stolca a žil utiahnutým životom v ústraní. Zomrel 31.03.1910 v Dunakesi na srdcový záchvat po zaopatrení sviatosťami. Pochovali ho 2.4.1910 v Budapešti na cintoríne Kerepeš.