Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Misionár Božieho milosrdenstva, otec James Manjackal, sa stretne s manželmi

Nadačný fond Credo organizuje v Aréne Brezno v dňoch 23. - 24. júna 2018 duchovnú obnovu pre manželov s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie, s otcom Jamesom Manjackalom. Dvojdňové stretnutie v Brezne, sa bude konať pod záštitou a s požehnaním Mons. Stanislava Stolárika. Otec James Manjackal oslovuje ľudí svojím osobitým spôsobom, dôraz kladie predovšetkým na Eucharistiu a na prežívanie kresťanstva v úzkom pôsobení s Duchom Svätým. Na Slovensku viedol otec James prvýkrát duchovnú obnovu pre manželov v roku 2015 v našom hlavnom meste. Vtedy sa na nej zúčastnilo približne 200 manželských párov. Koncom júna sa bude tentokrát duchovná obnova konať v Aréne Brezno a očakávaných je 250 manželských párov. Tieto duchovné exercície sú určené výlučne pre manželské a snúbenecké páry. Súčasťou duchovnej obnovy bude každodenná svätá omša, adorácia, modlitba chvál, modlitby za uzdravenie a príhovory otca Jamesa. Taktiež bude možnosť prijatia sviatosti zmierenia. V nedeľu sa uskutoční obnovenie manželských sľubov a posvätenie svadobných obrúčok. Vzhľadom na nadväznosť príhovorov, otec James vyzýva k účasti na celej duchovnej obnove. Otec James Manjackal má mnoho chariziem. Okrem daru uzdravovania dostal od Pána Boha predovšetkým dar evanjelizácie. Jeho hlásanie býva takou formou, ktorá účastníkom dáva impulz k intenzívnejšiemu prežívaniu viery v manželstve. Otec James vykonal mnoho evanjelizačných misií do viac než 86 krajín. V minulosti pôsobil aj ako univerzitný profesor a je členom rádu Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského (M. S. F. S.). Nadačný fond Credo zameriava svoju činnosť na šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti. Uskutočňuje a podporuje predovšetkým projekty, ktoré sú spojené s evanjelizáciou, podporou manželstva, detí so zdravotným postihnutím a ľudí v sociálnej núdzi. Všetky informácie a registráciu nájdete na www.otecjames.cz.