Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecéznym biskupom, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Štefana v Dvorníkoch. Viac v prílohe.

VK 2016-01

VK 2016-02