Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Biblická olympiáda online - dekanátne kolo - 10. marec 2021

Aj tento školský rok 2020/2021 sa napriek pandémii Covid -19 koná Biblická olympiáda, avšak online formou. Do prvého celoslovenského dekanátneho kola sa v našej Rožňavskej diecéze zapojilo 16 škôl, t.j. 48 žiakov (trojčlenné družstvá). Súťažné otázky boli pomerne náročné. Termín konania (dátum, čas) bol rovnaký v rámci celého Slovenska. Hlavnou podmienkou úspešného riešenia bola 60 percentná úspešnosť správnych odpovedí. To sa podarilo 4 školám, ktoré zároveň postupujú do online diecézneho kola. Sú to školy: Kategória ZŠ: Margecany, Poproč, 8 ročné Gymnázium BST Lučenec. Kategória SŠ:   Gymnázium BST Lučenec.

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, aj ich katechétom, katechétkam a kňazom, ktorí ich povzbudili a pripravovali.

Myšlienka na záver: Všetci zúčastnení sme „úspešnými riešiteľmi“, lebo sme čítali a pracovali s BOŽÍM SLOVOM.

                                                                                           Jozef Bednárik

                                                                                              riaditeľ DKÚ

 

 

Kategória základné školy

Dekanát Brezno

1.       Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno

 
 

Dekanát Dolný Novohrad

1.       Gymnázium B.S.Timravy Lučenec

2.       Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

3.       Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

 

Dekanát Jasov – Turňa

1.       Základná škola Poproč

 

Dekanát Muráň

1.       Základná škola Hviezdoslavova 1, Revúca

2.       Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca

 

Dekanát Rožňava

1.       Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

2.       ZŠ Ladislava Novomeského, Rožňava

 

Dekanát Spiš

1.       Základná škola Margecany

2.       Základná škola Jaklovce

3.       Základná škola Gelnica

4.       Základná škola Veľký Folkmar

5.       Základná škola Smolník

6.       Základná škola Nálepkovo

 
 
 

Kategória stredné školy

 

Dekanát Dolný Novohrad

1.       Gymnázium B.S. Timravy Lučenec