Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vladimír Filo

filoMons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo, rožňavský biskup, sa narodil 15. januára 1940 v Gáni. Ordinovaný bol 25. júla 1962 v Bratislave. Svätým Otcom Jánom Pavlom II. bol 17. marca 1990 menovaný za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii a pomocného biskupa trnavského. Na biskupa bol konsekrovaný 16. apríla 1990 v Trnave J. Ex. Mons. Jánom Sokolom. Rožňavským biskupom koadjútorom bol menovaný Svätým Otcom dňa 23. novembra 2002 a úrad zaujal 14. januára 2003. Mons. Eduard Kojnok ho 1. marca 2003 menoval za generálneho vikára.

Pôsobiská otca biskupa: - 1962-1963 kaplán Senec - 1963-1965 základná vojenská služba - 1965-1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša - 1966-1968 ceremoniár biskupského úradu Trnava - - 1970-1974 kaplán Kolárovo - 1974-1976 kaplán Nové Zámky - 1976-1990 správca farnosti Veľký Cetín - 17. marec 1990, vyvolený za titulárneho biskupa tukkského v Maurentánii (Thucca in Mauretania)
  • Biskupská vysviacka: 16. apríla 1990, v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave
- 1990-1990 tajomník BKS, Bratislava - 1990-1991 rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave - 1990-1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava - 1992 súdny vikár Trnava
  • 23.11.2002 menovaný za biskupa koadjútora pre Rožňavskú diecézu
  • 27.12.2008 sa stal rožňavským diecéznym biskupom
  • 21.03.2015 Svätý Otec František prijal jeho zrieknutie sa úradu rožňavského diecézneho biskupa a vymenoval ho za apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy až do kánonického prevzatia diecézy svojím nástupcom
  • 16.05.2015 zanikol jeho úrad apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy a stal sa emeritným rožňavským biskupom
  • 18.08.2015 v Nitre zomrel; pochovaný je vo svojom rodisku v Gáni