Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mladí Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím otcom biskupom

Srdce hlavného pastiera diecézy bije pre mladých. O tejto pravde sa presvedčili všetci mladí Rožňavskej diecézy, ktorí prijali pozvanie otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika a prišli na celodiecézne stretnutie mladých do Gelnice dňa 22.04.2017. Stretnutia sa zúčastnilo viac než 400 účastníkov zo všetkých kútov Rožňavskej diecézy.

Centrom celého stretnutia bola svätá omša, ktorú celebroval otec biskup v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Vo svojom príhovore vyjadril radosť zo stretnutia s mladými. V homílii vyzdvihol, aká je dôležitá obeta za druhých práve prostredníctvom svedectiev života mladých ľudí. Pripomienka na 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime bola umocnená zdôraznením obety Františka, Hyacinty a Lucie.Tieto fatimské deti zdanlivo malými skutkami (dávali svoju desiatu ovečkám a neskôr chudobným deťom, pričom samy mali deň pôstu) prinášali veľké obety za obrátenie hriešnikov. Už v tak mladom veku vnímali dôležitosť obety za potreby Cirkvi. Aj mladí ľudia majú byť citliví na iných a učiť sa obetovať svoje ťažkosti, starosti, bolesti Bohu, práve na úmysel iných. Poukázal tiež na to, že je potrebné nestrácať a nemrhať časom, ale snažiť sa v každej chvíli približovať k Bohu.

Na záver sv. omše sa mladí poďakovali otcovi biskupovi duchovnou kyticou, ktorú spolu vytvorili v rámci Dekanátnych stretnutí mládeže spoločnou modlitbou ruženca. Do tejto kytice sa spolu zapojilo 382 mladých ľudí.

Po svätej omši nasledovala modlitba ruženca, kde sa mladí modlili spolu so svojím biskupom. Na záver otec biskup zasvätil celú mládež Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Bola to výnimočná chvíľa, keďže celá Rožňavská diecéza sa od februára slávením deviatnika fatimských sobôt pripravuje na zasvätenie Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré sa uskutoční v októbri 2017.

Program pokračoval spoločným obedom v priestoroch Základnej školy v Gelnici. Na stretnutie prijalo pozvanie aj viacero reholí pôsobiacich v našej diecéze, ktorí po obede predstavovali svoje spoločenstvá a ich charizmu mladým. Boli to Saleziáni, Dcéry Márie pomocnice – saleziánky, Vincentíni, apoštolské sestry Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče, Mariánske sestry z Drienovca, Pallotíni, milosrdné sestry Svätého kríža. Saleziánska rodina mala pripravenú rehoľnú kaviareň, kde mladí mohli občerstviť nielen svojho ducha, ale aj telo.

Prednáškou na tému 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime mladých povzbudil Don Vladimír Peregrim SDB. Spoločný program sa ďalej niesol v duchu „mladí za mladých s otcom biskupom“, ktorého súčasťou boli svedectvá mladých, modlitby chvál, spoločná aktivita. Mladí, hoci z rozličných farností, tak vytvorili v tento deň jedno veľké spoločenstvo. Na záver otec biskup opätovne vyjadril svoju radosť zo stretnutia s mladými a najmä radosť z ďalších stretnutí, ktoré, ako dúfame, budú v ešte hojnejšom počte. (Mgr. Alexandra Bundová)