Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celoslovenský liturgický deň v Rožňave

Dnes, 20. novembra 2019 v Katedrále nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávil spolu so spolupracovníkmi Liturgickej komisie pri KBS a kňazmi Rožňavskej diecézy bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu, ktorou si prítomní pripomenuli 50. výročie slávenia prvej svätej omše podľa obnoveného obradu po Druhom vatikánskom koncile.

Takzvanú vzorovú svätú omšu v slovenskom jazyku slávil v kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave Mons. Róbert Pobožný, apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy, 10. novembra 1969.

V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, ktorý priblížil okolnosti slávenia tejto svätej omše a vyzdvihol význam liturgickej obnovy, ktorá opäť potvrdila to, o čo sa usilovali už naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod. Biskup Stolárik vyjadril nádej, že aj dnes sa nájdu kňazi, ktorí sa budú s rovnakou horlivosťou starať o zveľadenie liturgie ako odborníci pred 50 rokmi, ktorí s nadšením uvítali ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.

Po skončení svätej omše sa v priestoroch biskupského úradu konal Slovenský liturgický deň, v rámci ktorého dôstojný pán Štefan Vallo priblížil zavádzanie liturgických zmien na Slovensku – pastierske listy Zboru ordinárov Slovenska, inštrukcie pre kňazov na rekolekciách, vydanie prvých, vtedy ešte provizórnych, liturgických kníh, čo zabezpečoval Spolok svätého Vojtecha.

O svoje spomienky z čias liturgickej obnovy bezprostredne po koncile sa s prítomnými podelil aj emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Liturgický deň popoludní uzavrelo zasadanie Liturgickej komisie pri KBS.

Text: Štefan Fábry a Tomáš Székely

Foto: Mária Lilková