Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň zasväteného života v Rožňavskej diecéze

Tohto roku nás, zasvätených z Rožňavskej diecézy pozval náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok Obetovania Pána, spoločne osláviť Deň zasväteného života do Lučenca, do farnosti Krista Kráľa, ktorú spravujú  kňazi  Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

            Program sme začali pobožnosťou fatimskej soboty a po nej nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú otec biskup Stanislav celebroval s prítomnými kňazmi - rehoľníkmi a viacerými diecéznymi kňazmi.

V úvode poďakoval P. Emilovi Hoffmannovi CM za srdečné privítanie, i prijatie  spoločenstva zasvätených, ktorý žijú a pôsobia na území Rožňavskej diecézy. Vyjadril tiež vďaku za Božiu štedrosť, lebo v diecéze pribudli 2 nové rehoľné spoločenstvá – Dcéry kresťanskej lásky (vincentky) v Rožňave a Misijné sestry služobníc Ducha Svätého v Revúcej.

            V homílii sa otec biskup zameral na povolanie zasvätených osôb. Zdôraznil, že Ježiš si povoláva do zasväteného života ľudí, aby boli s Ním. Každý povolaný má najskôr žiť v tesnej blízkosti s Tým, ktorý ho povolal, a až od tohto sa odvíja jeho poslanie, služba. Ako vzory ponúkol osoby z evanjelia – Simeona a Annu, ktorí boli často v chráme, modlili sa a očakávali Ježiša, ale aj Máriu a Jozefa, od ktorých je možné učiť sa, ako byť s Ježišom. 

Konštatoval, že príčina mnohých odchodov zo zasväteného života je v tom, že tí, ktorí odišli, najskôr prestali byť v blízkosti Ježiša. My sme vo veľkej výhode, lebo už nemusíme  očakávať Mesiáša, ale sme pozvaní, aby sme nezanedbávali možnosť byť s Ním a uchránili si to. Pozornosť upriamil aj na Ježiša, ktorý bol neustále  spojený s nebeským Otcom. V rámci Roku Božieho slova nás povzbudil, aby sme pozývali aj druhých na modlitbu, chváliť a zvelebovať Boha, ale najskôr aby sme my boli s Ním v chráme i mimo neho. Z toho sa zrodí veľké požehnanie. Slávenie sv. omše obohatili spevom sestry z Rodiny Panny Márie.

            Súčasťou programu bola aj  prednáška O. Jána Dolného, OSB na tému: "Eucharistia a život zasvätených“ a dokument k 70. výročiu likvidácie kláštorov. Stretnutie zavŕšil spoločný slávnostný obed.

Sr. Mária Gostíková dkl

[gallery ids="8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712"]