Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Pondelok - 9.12.2013

erb_filo_rgb_FINALNepoškvrnené Počatie

Panna Mária je našou sprievodkyňou na ceste Adventným obdobím, v ktorom ideme v ústrety Pánovi. Jej neporušenosť, nepoškvrnenosť má pôvod v jej synovi, Ježišovi Kristovi. Jej  cesta je aj našou cestou. Jej život, jej cestu charakterizuje čistota. Predsa však jej cestu charakterizuje zápas, bolesť, životné problémy a v tom je nám blízka. Je však medzi nami jeden rozdiel, ktorý vidíme z prvého čítania z Knihy Genezis. Opisuje postavenie človeka. Je tu aj nepriateľstvo. Mária nepoznala hneď Božie plány. Preto jej životná cesta bola cestou viery. Rozhodne to bola aj cesta nádeje, pretože ešte nebola v cieli. Nad tým, čo jej povedal anjel rozmýšľala. Jej viera musela prekonávať väčšie ťažkosti ako viera naša. Predsa sa nikdy nezakolísala vo viere. Jej život bol víťazným životom. „Pán oznámil svoju spásu“ (Ž 98, 3b). Ona na základe jej nepoškvrneného počatia bola vzatá do neba a korunovaná.

Je Advent. Prežívala ho aj Panna Mária. Učí nás, aby sme ho vedeli prežívať aj my. V túžbe po príchode Pána. Buďme naplnení vierou.