Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výtvarná súťaž Biblia očami deti a mládeže ročník 2019/2020

Aj tento rok sa napriek pandémii Covid -19,  konala celonárodná výtvarná súťaž s názvom „Biblia očami deti a mládeže“. V našej Rožňavskej diecéze za zapojilo 8 škôl a 40 žiakov so svojimi výtvarnými prácami.  14 z nich získali umiestnenie (pozri nižšie), ich práca a námaha bola odmenená diplomami. Všetky tieto práce, reprezentovali našu diecézu v celonárodnom kole, v ktorom 3 práce boli tiež úspešné: Petra Kantorisová,  v 5 kategórii z MŠ a ZŠ Pohorelá  dostala špeciálnu cenu poroty za náročnú techniku, Mariana Melicherčíková z Gymnázia B.S. Timravy Lučenec v 6.kategórii obsadila 1. miesto aj v celonárodnom kole a taktiež aj Andrej Andrašik zo SŠI K. SUPA Lučenec v 8 kategórii Variant C obsadil 3.miesto

Vyhodnotenie celonárodné kolo: https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2020/06/Vyhodnotenie_Biblia_o%C4%8Dami-det%C3%AD_a_-ml%C3%A1de%C5%BEe_2019_2020-1.pdf

Výtvarne práce celonárodné kolo: https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2020/06/V%C3%AD%C5%A5azn%C3%A9_v%C3%BDtvarn%C3%A9_pr%C3%A1ce_BOD_2019_2020.pdf

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov zilustrovaných Biblií. CIEĽ SÚŤAŽE: Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. PREDMET SÚŤAŽE: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus 1 -24 a Kniha proroka Jonáša,  NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných kníh : Z tmy do svetla

 

Vyhodnotenie diecézneho kola:

 

Kategórie:              Umiestnenie                                                          Škola                         

  1. kategória       1. miesto: Jakub Zahornacký                          MŠ a ZŠ Margecany
  2. kategória

                                   1.miesto: Elíška Humeňanská                          ZŠ Jaklovce

                                   2.miesto: Paulína Zabojníková                        ZŠ M.R. Štefánika, Lučenec

                                   3.miesto: Ján Jakubišin                                     ZŠ Jaklovce

  1. kategória

                     1.miesto: Natália Mackovjaková                   MŠ a ZŠ Margecany    

                     2.miesto: Róbert Pálus                                    MŠ a ZŠ Pohorelá

                     3.miesto: Nina Kubizniaková                         ZŠ a MŠ K.RAPOŠA,  Brezno

  1. kategória

                     1.miesto: Petra Kantorisová                           MŠ a ZŠ Pohorelá 

                     2.miesto: Katarína Velková                            ZŠ K.Hostinského, Rim. Sobota

                     3.miesto: Elena Grinvalská                             MŠ a ZŠ Margecany

                     3.miesto: Veronika Burisová                           ZŠ M.R. Štefánika, Lučenec

  1. kategória    1. miesto: Mariana Melicherčíková  Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec

 

 

  1. kategória

Variant A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

  1. Miesto: Dalibor Kondáš ZŠ Jaklovce

Variant C - špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

                       1.miesto: Andrej Andrašík                               SŠI K. SUPA Lučenec

 

 

Ďakujem všetkým žiakom, študentom za ich čas a námahu pri tvorbe pekných prác. Zvlášť ďakujem aj kňazom, katechétkam a katechétom, ktorí žiakov viedli k zapojeniu sa do súťaže a verím, že aj ďalej ich budú viesť k poznávaniu Svätého písma.

 

Riaditeľ DKÚ v Rožňave Jozef Bednárik