Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

13. marca 2021 slávime 245. výročie vzniku Rožňavského biskupstva

Bulou Pia VI. Apostolatus officii zo dňa 13. marca 1776 bolo schválené založenie Rožňavského biskupstva a prvým rožňavským biskupom bol menovaný Ján Galgóczy, kancelár trnavskej univerzity a novomestský veľprepošt. Realizácia a organizácia nového biskupstva sa značne zdržala, lebo Ján Galgóczy do Rožňavy vôbec neprišiel a dňa 5. apríla 1776 zomrel.
 
Viac zo stručnej histórie Rožňavskej diecézy na našej stránke http://burv.sk/2013/05/09/strucna-historia-roznavskej-diecezy/
 
Počas týchto rokov sa pripravujeme na 250. výročie vzniku nášho Rožňavského biskupstva, ktoré budeme sláviť v roku 2026. Prebieha ďalšie bádanie z histórie biskupstva, ale podstatnou súčasťou prípravy je duchovná príprava, ktorá začala od roku 2020 Rokom Eucharistie v našej diecéze a súčasne Rokom Božieho slova vyhláseným Sv. Otcom Františkom. Rok 2021 je v našej diecéze Rokom Eucharistie a kňazstva a súčasne prežívaným Rokom sv. Jozefa a od 19. marca (2021) tiež Rokom rodiny (Roky vyhlásené Sv. Otcom Františkom).
 
Využime všetky tieto podnety a príležitosti pre rast viery, pre duchovné dobro vlastné, pre obrodu a posilnenie našich rodín, spoločenstiev, farností a celej diecézy.
Deň výročia vzniku Rožňavského biskupstva - 13. marec môže byť tiež dňom modlitby za našu diecézu a otca biskupa tak, ako ho slávime vždy 16.- teho každý mesiac.