Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vďaka za službu biskupa Vladimíra Fila

erb-FARDnes chceme najskôr poďakovať Pánu Bohu za dar života biskupa Vladimíra, za jeho službu pre dobro Cirkvi na Slovensku a zvlášť v Rožňavskej diecéze najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa.

V jeho živote bolo prítomné tajomstvo kríža. Jeho cesta ku kňazstvu a biskupskej službe vyšla z neľahkých pomerov. Poznáme už jeho ukončený pozemský život, a môžeme sa domnievať, že Pán ho takto pripravoval i na iné životné kríže, z ľudského hľadiska značne bolestivé. Ktovie, či práve i tieto životné skúšky a trápenia neposilňovali v ňom úprimnú a hlbokú lásku k Cirkvi a Svätému Otcovi. Niekedy sa až mohlo zdať, či v niektorých veciach nie je príliš dôsledný, ale to bol jeho prejav vernosti v službe kňaza i biskupa. Sme presvedčení, že svoje viditeľné i nepostrehnuteľné kríže obetoval za svätú Cirkev, čím robil maximum. Lebo už mnohí pred nami vyriekli: „Kto robí pre Cirkev, robí veľa; kto sa modlí za Cirkev, robí viac; ale kto svoje utrpenie obetuje za Cirkev (alebo trpí pre Cirkev), robí najviac!“ Tak sa to dalo vyrozumieť zo slov, ktoré vyriekol pri našej návšteve v nemocnici v Nových Zámkoch. V čom alebo pre aký dôvod prežíval svoju najväčšiu bolesť ako starostlivý otec diecézy, to vie Pán.

My môžeme dnes len ďakovať za jeho príklad vernosti a oddanosti svojmu poslaniu a v dôvere vysloviť i poďakovanie za hojné milosti, ktoré vyprosoval obetavým nesením kríža pre dobro Rožňavskej diecézy i Cirkvi na Slovensku. Ďakujem mu, ako predseda Lk KBS, za jeho mravenčiu prácu na poli liturgickej vedy a za značný prínos na povznesení liturgie na Slovensku. A ďakujem Pánovi, že sme sa mohli pri jeho lôžku tesne pred odchodom na večnosť, ešte pomodliť Korunku Božieho milosrdenstva.

Poďakovanie chcem vysloviť jeho rodnej a zároveň rehoľnej sestre Valérii, ktorá sa dlhý čas príkladne a s láskou starala o svojho brata. Poďakovanie vyslovujem i všetkým, ktorí roky alebo aspoň nejaký čas mu boli blízko na jeho krížovej ceste, chcem poďakovať každej Veronike, Šimonovi Cyrenskému i Jozefovi Arimatejskému. Nech sám Pán bohato odplatí všetkým každý podaný pohár vody.

Dnes je o. biskup Vladimír znova v tomto meste, pri Trnavskej Panne Márii, na ktorej príhovor prijal určite veľa milostí. Tu v Trnave, pred jej láskavým pohľadom, bol pred 25. rokmi vysvätený za biskupa.

Panna Mária Trnavská! Tak ako Ti kedysi položili do Tvojho materinského objatia nevládne telo Tvojho Syna, dnes Ti v tej istej dôvere a odovzdanosti zverujeme tiež tvojho syna, biskupa Vladimíra. Ak ešte nie je v dome nášho Otca, voveď ho tam za ruku ešte dnes! Prosíme! Nech sa tam teší v blaženej radosti a pokoji na veky. Amen.

+ Mons. Stanislav Stolárik rožňavský biskup

(príhovor J.E. Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa pri príležitosti pohrebu J.E. Mons. Vladimíra Fila, rožňavského emeritného biskupa)