Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny v Rožňavskej diecéze

V sobotu 12. decembra sa v Rožňavskej diecéze uskutočnilo rozposlanie koledníkov Dobrej noviny 2020. Tento rok prebiehalo na dvoch miestach diecézy - v Krompachoch, kde svätú omšu celebroval rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik a v Brezne - Mazorníkove, kde bol celebrantom generálny vikár Mons. Miloš Gazdík.

Voľba dvoch miest vyšla z potreby poskytnúť možnosť koledníkom zúčastniť sa či už z dôvodu vzdialeností alebo aj súčasného stavu pandémie a obmedzení, ktoré s ňou súvisia.

Do Krompachov prišli koledníci z niekoľkých farností a s otcom biskupom koncelebrovalo sv. omšu viac kňazov, ktorí sprevádzali koledníkov alebo prišli  podporiť tento projekt svojou modlitbou a fandením. V homílii otec biskup povzbudil deti, aby si svetlo, ktoré majú zažaté vo svojich srdciach dobre chránili, aby ho potom mohli prinášať ďalej pri koledovaní, ale aj inokedy, aby sa od nich „zapaľovali“ aj tí, ku ktorým prídu, s ktorými sa stretnú. S Kristovým svetlom prinesú  aj nádej a radosť, ktorá je veľmi potrebná zvlášť v situácii, ktorú prežívame. Vkladal predovšetkým deti, ale aj všetkých ostatných pod ochranu Panny Márie, ktorá sa ako dobrá Mama postará o naše potreby. Po sv. prijímaní vedúca Dobrej noviny v Krompachoch oboznámila s históriou Dobrej noviny a koledovania v tejto farnosti. 16 koledníkov vystúpilo s pripraveným programom – ukážkou koledovania. Deti boli požehnané a poslané  radostne šíriť blahozvesť vykúpenia.

V Brezne stretnutie prebehlo na úrovni dekanátu. Mons. Gazdík deti povzbudil k horlivej úcte k Panne Márii a pozval ich k vďačnosti za všetky dary, ktoré dostávame od Pána Boha. Deti boli poslané, aby v čase Vianoc priniesli Dobrú novinu o príchode nášho Vykupiteľa. Oboznámili sa s viac s projektom Dobrej noviny a dozvedeli sa, pre koho budú koledovať, komu bude poslaný výťažok zbierky tohtoročnej Dobrej noviny.

Dobrá novina má veľkú úlohu: oznamovať ľuďom, že Boh nás miluje, pamätá na nás, nikdy nás nenecháva samých. Dal nám svojho Syna, ktorý nás chce i v tomto čase vyslobodiť zo všetkých neduhov, ktoré nás postihujú, zotročujú, chce byť blízko nás, chce byť a je Emanuel – Boh s nami.

Koledníci Dobrej noviny  môžu vliať ľuďom nádej, priniesť radosť... odovzdať posolstvo, ktoré – keď ho prijmeme – neskončí ako mnohé informácie, ale môže sa stať v ľudských srdciach životodarnou skutočnosťou. Keď sa otvoríme pre prijatie  Vykupiteľa Ježiša Krista do svojho života a dáme mu svoje srdce, svoje starosti, radosti, obavy, to, čo prežívame, On môže s tým všetkým urobiť čo treba, a tak zmeniť náš život na plnší, šťastnejší, zmysluplnejší, posilniť v nás nádej a prežívať istotu o jeho blízkosti, láske a pomoci.