Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň a diakonská vysviacka v Rožňave

img_2298Vyše 100 kňazov, bohoslovci zo spišského i košického kňazského seminára so svojimi rektormi a mnohí veriaci zaplnili v stredu 7. decembra 2016 rožňavskú katedrálu, aby sa zúčastnili na kňazskom dni spojenom s diakonskou vysviackou seminaristu Martina Bundu z Revúcej.

„Načo je taká cesta, ktorá nevedie do kostola, ktorá nevedie k Bohu, ktorá nevedie k večnosti?“, nastolil prítomným otázku Mons. Stanislav Stolárik, hlavný celebrant a svätiteľ, vo svojej homílii a prihovoril sa v tomto duchu aj svätencovi: „Milý Martin, ty už si na cestu k Bohu nastúpil, avšak dnes dostávaš pečať, nezmazateľný znak prvého stupňa kňazstva, ktorý potvrdzuje, že kráčaš touto cestou, a ktorý vyzýva, že na tejto ceste máš ako predstaviteľ Cirkvi sprevádzať i ďalších.“

Rožňavský diecézny biskup následne oslovil aj prítomných kňazov: „Každý pastier je povolaný k tomu, aby do tejto cesty, ktorá má jasnú náplň a jasný cieľ, vložil celého seba, celé svoje srdce. Ako Svätý Otec František neraz pripomenul, kňaz nemá mať Boha len na voľné chvíle. Naopak, Boh má byť náplňou všetkého času kňaza. A Boh k tomu dáva potrebnú silu povolania...“

Po skončení slávnosti sa prítomní presunuli na nádvorie biskupského úradu, kde Mons. Stanislav Stolárik požehnal sochu Panny Márie Fatimskej na pamiatku nadchádzajúcej storočnice fatimských zjavení.

Fotogaléria: Štefan Fábián