Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prvá májová mariánska pobožnosť v Rožňave

V Rožňave sa začali netradičné mariánske pobožnosti. Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik sa 1. mája prvýkrát modlil mariánsku pobožnosť večer o 19,30 na balkóne rezidencie biskupského úradu, ktorý je oproti morovému stĺpu Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento stĺp pripomína záchranu Rožňavy pred morom, ktorý mesto postihol v minulosti a vyžiadal si veľa ľudských životov. V tejto modlitbe bude otec biskup Stolárik pokračovať  každý deň počas mája. Listami, uverejnenými na stránke biskupstva otec biskup zjednotil našu diecézu a pozval k modlitbe mariánskej pobožnosti v mesiaci máj nás všetkých ale aj ostatných, ktorí sa pridávajú k modlitbe. Ide o naše duchovné  zjednotenie, každý sa modlí vo svojom príbytku. Navonok nás zjednocuje obraz Rožňavskej Panny Márie v oknách našich príbytkov. Máme  rodiny, ktoré si už hneď začiatkom opatrení a z toho vyplývajúcich obmedzení vytvorili domáci „oltárik“, pri ktorom sa zjednocujú v modlitbe a zatiaľ sa zúčastňujú na bohoslužbách prostredníctvom televízneho vysielania, rádia, internetu a vedú aj deti k tomu, aby nateraz prežívali v domácom prostredí sv. omšu tak, akoby boli prítomní v kostole.

Ďalším dôležitým zjednocujúcim prvkom modliacich sa mariánsku pobožnosť je text pobožnosti, ktorý je možné nájsť na našej stránke www.burv.sk v slovenskom aj maďarskom jazyku. V priebehu  mája bude dostupný aj v tlačenej podobe brožúrky Mariánska pobožnosť, ktorá je zostavená tak, aby mohla poslúžiť na modlitbu kedykoľvek, nie je viazaná len na májové pobožnosti. Obsahuje aj modlitby Svätého Otca, ktoré dal na tohtoročný máj.

Prvá pobožnosť sa konala už v prítmí májového dňa, v jednoduchosti, bez ozvučenia. Na námestie počas týchto dní už prichádza bežne viac ľudí, aby tu trávili voľný čas, prichádzajú na zmrzlinu, aby sa porozprávali, prichádzajú aj rodinky s deťmi. V tento prvý májový večer na trochu upršané námestie prišlo spontánne niekoľko veriacich, ktorí plne rešpektujúc opatrenia, sa rozostavili po námestí v dovolenej vzdialenosti. Z ich tichej modlitby bolo cítiť veľkú túžbu po spoločnej modlitbe, ktorej úmysel, okrem osobných úmyslov je jasný: prosba o zastavenie pandémie, ale aj prosba, aby boli naše kostoly čím skôr otvorené pre spoločné slávenie bohoslužieb a už vopred prednášaná vďaka za všetky obsiahnuté dobrodenia.

Na záver pobožnosti otec biskup požehnal prítomných, celé mesto, diecézu a všetkých čo sa s nami modlili a tak to bude robiť každý večer. 2. mája je prvá sobota, preto formulár pobožnosti bude ako na fatimskú sobotu podľa brožúry Pobožnosti fatimských sobôt.