Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň Rožňavskej diecézy

13. decembra 2018 sa uskutočnil Kňazský deň rožňavskej diecézy, ktorý začali sláviť kňazi spolu so svojim diecéznym otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom sv. omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Vzácnym hosťom a koncelebrantom bol košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V homílii otec biskup vyjadril vďaku za prežitý Rok Fatimy, za prijaté milosti, krátko zhodnotil iniciatívy a podujatia a zároveň povzbudil kňazov, aby odvážne vstúpili do Odvážneho roka a svojím zápalom, pomohli k rozvoju viery v im zverených farnostiach. Kňazi spolu s otcom biskupom sa spolu pomodlili a zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu tak, ako to robia vždy pri spoločných rekolekciách. Na biskupskom úrade sa potom pokračovalo v programe prednáškou pomocného košického biskupa Mons. Mareka Forgáča s názvom – Cesta pravdy a slobody, v ktorej sa vyjadril k nástrahám, ktoré číhajú na všetkých kňazov a ako sa pred nimi chrániť. Spoločenstvo bolo upevnené aj vzájomnou diskusiou na jednotlivé problémy a ukončené spoločným obedom.