Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v rožňavskej katedrále

Vo štvrtok 15. Júna 2017 sme v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätú omšu o 18:00 hodine celebroval Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup, koncelebrantmi boli: generálny vikár Mons. Miloš Gazdík, osvietený pán veľprepošt rožňavskej kapituly Jozef Markotán a kancelár Lukáš Tkáč a kaplán v Rožňave Jozef Halčin. Slávnostnú svätú omšu sme zakončili teoforickou procesiou so sviatosťou oltárnou, ktorú viedol generálny vikár a celú slávnosť ukončil eucharistickým požehnaním otec biskup, ktorý nám v homílii zdôraznil veľkosť tajomstva svätej omše a pobádal nás k veľkej radosti plynúcej z Pánovej blízkosti.

Táto radosť pramení z jeho skutočnej prítomnosti tu medzi nami. Aj bežný veriaci človek dokáže pocítiť túto radosť, ktorú vyjadril svätý apoštol Tomáš slovami: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28b). Tu nie sú potrebné žiadne teologické traktáty, stačí jednoducho uveriť a prijať toto ohromné tajomstvo Kristovej eucharistickej prítomnosti medzi nami. Na záver svojho príhovoru nám otec Biskup pripomenul niekoľko eucharistických zázrakov, ktoré sa odohrali nielen vo svete, ale i u nás. Z histórie poznáme mnohé takéto príhody, avšak nesmieme zabúdať, že tento zázrak sa totiž odohráva v každom jednom kostole či kaplnke, nezáleží na mieste, na jeho veľkosti či majestátnosti, tento zázrak sa stáva všade tam kde sa slúži svätá omša a my všetci sme svedkami a priamymi účastníkmi tohto veľkolepého zázraku. Biskup vyjadril aj potrebu aktívnej účasti na tomto tajomstve, pretože ako povedal: „Nemôže žiť ten, kto neprijíma chlieb večného života“.

Autor: Ján Horvát