Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Katolíckej materskej školy bl. Zdenky v Rožňave

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v súlade s § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľku Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu-Schoppera 22, Rožňava.

Pre ďalšie potrebné informácie pozrite prílohu TU:

VKKMŠ